Skip to content Skip to footer

Terminy i sposoby inwentaryzacji środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych w przedsiębiorstwach jest bardzo ważna. Jej celem jest uzgodnienie stanu rzeczywistego z zapisami księgowymi. Wszelkie różnice muszą zostać gruntownie wyjaśnione. Mogą służyć rozliczeniom pracowników odpowiedzialnych za majątek, pomóc w przeciwdziałaniu w przyszłości nieprawidłowościom oraz ocenie przydatności.

Terminy i sposoby inwentaryzacji środków trwałych

Inwentaryzacja ma za zadanie ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych. Najczęściej przeprowadza się ją ostatniego dnia roku obrotowego, który zazwyczaj jest odpowiednikiem kalendarzowego. Przepisy nie narzucają sztywnego terminu, jednak inwentaryzacja nie powinna być przeprowadzona wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a kończy się do 15. dnia następnego roku.

Inwentaryzację środków trwałych można dokonać trzema metodami: spisu z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji stanu ewidencyjnego. Najczęstszą metodą jest wykonywanie spisu z natury, polega on na dokładnym przeliczeniu stanu faktycznego.

Zasady inwentaryzowania

Ustawa o rachunkowości nie narzuca jednej metody inwentaryzacji, to przedsiębiorca dokonuje wyboru, biorąc pod uwagę wielkość i specyfikę danej działalności. Z pewnością im większa i bardziej rozbudowana firma tym bezpieczniej jest przygotować instrukcję inwentaryzacyjną.

Instrukcja powinna wskazać składniki majątku, metodę inwentaryzacji, terminy oraz skład komisji do jej przeprowadzania. Różnice inwentaryzacyjne muszą zostać rozliczone, mogą mieć postać niedoborów, jak i nadwyżek. To szczególnie ważne na przyszłość, mogą one być wynikiem błędu, a nawet nadużyć pracowników firmy.

Obowiązek inwentaryzacji środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych jest obowiązkowa dla przedsiębiorców prowadzących pełne księgi rachunkowe. Obowiązek został narzucony ustawą o rachunkowości.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych zaleca się udokumentować oraz powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Oczywiście w tych księgach rachunkowych danego roku obrotowego, którego inwentaryzacja dotyczyła.