Skip to content Skip to footer

Rola zaworów rozdzielających w układzie pneumatycznym

Zawory rozdzielające to elementy odpowiedzialne za sterowanie zarówno drogą jak i kierunkiem przepływu powietrza z tak zwanej magistrali zasilającej do elementów odpowiedzialnych za wykonania zadania, inaczej określanych jak odbiorniki. Zawory rozdzielające pełnią istotną rolę dlatego powszechnie wykorzystywane są przemyśle.

Odmiany sterowania jakie wykorzystują zawory rozdzielające

Zawory rozdzielające mogą być sterowane bezpośrednio, wtedy zwykły ruch roboczy suwaka jest wymuszany przez tak zwany trzpień elektromagnesu, który to jest bezpośrednio połączony z elementem przesuwającym. Bezpośrednie sterowanie dotyczy jedynie zaworów rozdzielających o małej wielkości przepływu, a także zaworów stosowanych do niskich ciśnień. Głównym powodem jest konieczność stosowania przy innym postępowaniu układów elektromagnesów o dużych mocach cewek, które mogą wytworzyć niezbędną siłę do pokonania oporów ruchu występującego w elemencie rozdzielającym.

Sterowanie pośrednie realizowane jest z wykorzystaniem zaworu nazywanego często- pilotem. Pilot to zawór pomocniczy który przesterowuje sygnał elektryczny i podaje odpowiednie ciśnienie na powierzchnię czynną suwaka, powodując tym samym jego przemieszczenie. Zazwyczaj układy tego rodzaju posiadają również dodatkowe sterowanie zabezpieczające w formie przycisku z zaworem pomocniczym. Takie sterowanie mechaniczne pozwala na przesterowanie zaworu bez podawania sygnału elektrycznego, co w zasadniczy sposób zwiększa stabilność pracy całego urządzenia.

Podział zaworów ze względy na sposób zasilania

Zawory rozdzielające występują w dwóch zasadniczych wersjach. Pierwszą wersją są zawody przewodowe, które posiadają gwintowane otwory zasilania, odpowietrzenia i odbiorników wykonane najczęściej w korpusach. W urządzeniach spotykamy zwykle gwinty calowe o wymiarach G1/8 do G3/4. Oczywiście można się również spotkać z zaworami o gwintach stożkowych calowych, czy metrycznych.

Zawory płytowe montowane są za pośrednictwem odpowiednich płyt złożonych lub indywidualnych. Najczęściej zawory płytowe posiadają duże natężenie przepływu, mają również dodatkowe złącza elektryczne. Do ich ważnych zalet na pewno należy:
1) szybki montaż jak również demontaż bez konieczności odłączenia całej instalacji,
2) możliwość montażu w niewielkich przestrzeniach, co jest przydatne w małych układach pneumatycznych,
3) połączenie sterowanie pneumatycznego z elektronika, co zawsze jest bezpiecznym i funkcjonalnym rozwiązaniem,
4) ograniczona do minimum ilość elementów takich jak przewody, czy dodatkowe złącza.

Artykuł przygotowany w oparciu o materiały dostarczone przez OBREiUP Pneumatyka