Skip to content Skip to footer

Projektowanie oparte na modelowaniu

Dobre zawsze stoi w opozycji do lepszego. Jednak nie przyjmując nowości, skazalibyśmy się na stagnację. Projektowanie to dziedzina tak rozległa, że powiedzieć coś w skrócie, to jakby nic nie powiedzieć. Programy, o których chcemy wspomnieć powstały dość dawno. Podlegają ciągłej ewolucji. Dziś to całkiem pokaźna baza wiedzy i narzędzie, które elastycznie układa się w ręku mistrza projektanta.

Oprogramowanie należy do grupy aplikacji opartych na cyfrowej reprezentacji modelu – MBD – o czym za chwilę.

1. Edrawings – czym jest ten program?

Edrawings służy do odczytu plików. Dokumenty tworzone są na bazie oprogramowania grupy aplikacji CAD. Dzięki programowi możliwe jest zapoznanie się z treścią plików o reprezentacji tekstowej i graficznej. Po zapoznaniu się z zawartością użytkownik ma możliwość dokonania zmian. Edycja, a następnie drukowanie w formie papierowej, jeśli zajdzie taka potrzeba w celach prezentacji.

Oprócz często podnoszonej kwestii łatwości, a nawet intuicyjności obsługi oprogramowania, użytkownicy chwalą go za wysoką kompresję danych. Daje to dodatkowe możliwości do transferu dużych plików. Naprawdę spore paczki można przesyłać za pomocą poczty elektronicznej.

2. Co to jest MBD?

Projektowanie oparte o reprezentację modeli zapewnia spójność środowiska programistycznego i funkcjonalności projektanckich występujących również w przystawkach programowych, takich jak solidworks edrawings. Całościowe traktowanie projektu pozwala na opracowanie szczegółów z wielu dziedzin inżynierii i mechatroniki znajdujących się w jednym kompaktowym urządzeniu.

Dzięki MBD stworzenie dynamiki i interakcji z projektowanym modelem sprzyja optymalizacji czasu poświęconego na każdy z projektów.

3. Pełne wykorzystanie potencjału

Praca z nowoczesnymi aplikacjami z grupy edrawings viewer CAD pozwala na zaangażowanie w pracę całej serii informacji technicznych potrzebnych i potencjalnie dostępnych w procesie projektowania.

Dodatkowo cykl projektowy odbywający się w nurcie programu CAD pozwala na wykonanie wyrobu gotowego z pominięciem rysunku technicznego, który zwykle zawiera wyżej wspomniane dane. Tu potencjał oprogramowania pozwala na korzystanie z zasobów pozornie ukrytych.

Edrawings viewer jest wygodną i godną polecenia przeglądarką plików projektowych. Korzystanie z oprogramowania rodziny CAD pozwala na redukcję czasu poświęcanego na przygotowanie tradycyjnej dokumentacji.