Skip to content Skip to footer

Produkcja i przemysł w małych miastach

Życie w małych miastach, zwłaszcza takich, w których nie dzieje się dużo nie zawsze jest łatwe. Częstym problemem jest na przykład brak pracy. Dzieje się tak zwłaszcza w miejscowościach, w których nie funkcjonuje przemysł, a zatrudnienie opiera się w głównej mierze na usługach. Jakie są realne perspektywy dla mieszkańców niewielkich miast?

Struktura zatrudnienia w niewielkich miastach

Niewielkie miasta borykają się z wieloma problemami, choć zależy to oczywiście w dużej mierze od położenia i obecności w pobliżu przemysłu. W najtrudniejszej sytuacji są zazwyczaj miejscowości, w okolicy których nie są zlokalizowane żadne większe zakłady przemysłowe. Tutaj najczęściej mieszkańcy zatrudniani są w różnego rodzaju usługach, albo drobnej produkcji. Taka sytuacja ma miejsce w wielu małych miastach Polski południowo wschodniej.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w miejscowościach, które z różnych powodów mogą zarabiać na ruchu turystycznym. Nie wszędzie jednak tak jest. W wielu miejscowościach położonych w regionach bardziej rolniczych, produkcja rolna jest głównym źródłem utrzymania (dla wielu pośrednio) mieszkańców. Zakład przetwórstwa owocowo warzywnego jest tu często jednym z największych pracodawców.

Zakład przetwórstwa owocowo warzywnego – popularne miejsce zatrudnienia

Jak już wspomniano, wielu mieszkańców niewielkich miast, które położone są w regionach nastawionych na produkcję rolną zatrudnianych jest w popularnych zakładach, jak producent syropów i soków. Jak pokazuje doświadczenie, wiele tego rodzaju zakładów – stanowiących nawet duże i rozpoznawalne w Polsce marki – zlokalizowanych jest właśnie w takich, niewielkich miejscowościach.

Według danych statystycznych, zarobki osób zatrudnionych w tego rodzaju zakładach wyglądać mogą bardzo różnie, ale najczęściej są niskie, do średnich. Większość osób znajdujących tu zatrudnienie to niewykwalifikowani pracownicy, którym nie płaci się wiele, a którzy często zatrudniani są sezonowo.

Praca na własny rachunek – perspektywy zarobku

Dla tych, którym jednak nie odpowiada sezonowe zatrudnienie w zakładach przetwórstwa owocowo warzywnego, czy u innych, podobnych pracodawców, dostępne są również inne opcje. Jedną z nich jest praca na własny rachunek, którą wybiera zadziwiająco mało mieszkańców niewielkich miast.

Możliwości są w tym względzie duże. Najbardziej oczywiste to jednoosobowa działalność gospodarcza związana z handlem i usługami. Niskie koszta generuje natomiast praca za pośrednictwem internetu, wymaga ona najczęściej jednak odpowiednich kwalifikacji. Mało popularnym, ale dającym duże możliwości rozwiązaniem, jest jednoosobowa działalność produkcyjna.