Skip to content Skip to footer

Praktyczne aspekty pracy w IT – szkolenie ITIL

O powodzeniu projektów decyduje wiele elementów, przy czym jednym z najważniejszych elementów jest z pewnością osoba kierownika projektów. W przypadku projektów informatycznych jego osoba ma do wykonania wiele zadań, wśród których musi pogodzić interesy biznesu i programistów oraz pozostałych pracowników działów IT. W zdobyciu niezbędnych do tego celu kompetencji może się przydać szkolenie ITIL, systematyzujące posiadaną wiedzę oraz wdrażające rozwiązania, jakie wykorzystują firmy międzynarodowe.

Czym jest ITIL?


Samo pojęcie ITIL (Information Technology Infrastructure Library) oznacza bibliotekę rozwiązań technologicznych, stosowanych w działach IT. Choć to dość pojemne pojęcie, to w praktyce oznacza przyswojenie i wdrożenie ujednoliconego języka, stosowanego w prowadzeniu projektów informatycznych, ale również wprowadzenie metodyk, umożliwiających ocenę poziomu wdrożenia usługi, jak i ocenę czasu zaangażowania pracowników we wdrożenie projektu. Uniwersalność zagadnień przedstawionych w czasie szkolenia ITIL może skutkować również wdrożeniem normy ISO (dokładnie ISO/IEC 20000), która precyzuje wymagania względem szeroko pojętej branży IT.

Szkolenie ITIL – czego uczą się uczestnicy szkolenia


W czasie szkoleń ITIL https://inprogress.pl/ uczestnicy przyswajają sobie wiele informacji z zakresu zarządzania usługami informatycznymi od jej zaprojektowania poprzez wdrożenie, aż po etap rozwiązywania problemów, powstających w czasie codziennej eksploatacji. Zarządzanie problemami i reagowanie na pojawiające się incydenty to kolejny aspekt pracy w dziale IT. Na podstawie powtarzalności niektórych błędów i pojawiających się problemów można jednak dokonywać usprawnień w działających już usługach. Właśnie na etap usprawniania usługi kładzie się duży nacisk w czasie szkolenia. Dodatkowo uczestnicy szkolenia ITIL uczą się cyklu życia usługi, co pozwala im na wychwycenie najbardziej typowych dla danego etapu problemów, a jednocześnie jest to sposób na usprawnienie usług. Dla pracowników działów IT ważne jest również doskonalenie. Szkolenie ITIL przybliża proces ustawicznego doskonalenia, który jest procesem oznaczonym przez siedem stopni.

Metodyka ITIL jest metodyką uniwersalną o światowym zasięgu, co oznacza, że z takich samych rozwiązań korzystają również najbardziej znane firmy z całego świata. Dodatkowym atutem metodyki jest możliwość wdrożenia normy dla działów IT, z kolei pracownicy mogą zapoznać się z uniwersalnymi miernikami dotyczącymi ich pracy. Zarządzanie projektami wg ITIL obejmuje wiele aspektów pracy działu IT.