Skip to content Skip to footer

Odzyskiwanie srebra

Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu metali szlachetnych jest srebro. Dodatkowo poddawane może być ono procesowi recyklingu. Każdy skup złota i srebra przyjmuje starą biżuterię, materiały fotograficzne, zużyte narzędzia i sztućce, a także rozmaitego typu odpady. Srebro odzyskuje się ze szlamu anodowego, który powstaje w procesie elektrorafinacji miedzi i ołowiu.

Jak wygląda odzyskiwanie srebra?

W zależności od rodzaju materiału srebrnego, jego przetworzenie może przebiegać w nieco odmienny sposób. W przypadku materiałów fotograficznych stosuje się proces spalania, dzięki czemu uzyskiwany jest zawierający bardzo dużą ilość srebra popiół. Do tego celu wykorzystywane są specjalne piece obrotowe. Otrzymany w ten sposób popiół kierowany jest następnie do procesu właściwego odzyskiwania srebra. Oprócz spalania stosuje się również ługowanie, czyli tzw. metodę elektrolityczną. Siarczki lub chlorki srebra wytrącane są wówczas z otrzymanego roztworu. Zużyte błony fotograficzne lub nie nadający się do ponownego wykorzystania papier fotograficzny oddać można do skupu srebra, gdzie pomimo braku wartości użytkowej mają one szansę znaleźć swoje nowe zastosowanie.

Przetapianie srebra

Na skup srebra http://www.coinart.pl/skup.php przyjmowane są rozmaite przedmioty zawierające ten metal szlachetny. Aby odzyskać srebro, rzeczy te poddaje się przetopieniu w specjalnie przystosowanych piecach. Są one zasilane energią elektryczną, a także przy pomocy oleju, koksu lub gazu. Większość pieców, które posiada typowy skup srebra działa elektrycznie, płomiennie, szybowo lub osadzona jest w specjalnych konwertorach. W zakładzie zajmującym się przetapianiem metali lub wyposażonym skupie srebra, zazwyczaj jako kolektor wykorzystywana jest miedź lub ołów. W celu pozbycia się wszystkich zanieczyszczeń niemetalicznych do mieszanki dodawane są topniki, które doprowadzają również do fazy żużlowej.

Przetwarzanie odpadów

Srebro, podobnie jak większość metali szlachetnych ulega skolektorowaniu w poddanej topnieniu miedzi lub ołowiu. Przeważnie żużel, który powstaje w tego typu procesie jest zgranulowany. Może on zostać wykorzystany w bardzo wielu różnych celach gospodarczych oraz znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Proces ten pozwala na uzyskanie stopów miedzi i ołowiu, które następnie przesyłane są do specjalnego rodzaju pieców. W piecach kupelacyjnych miedź i ołów podlegają utlenieniu. Dlatego warto pozbyć się starych, zużytych przedmiotów zawierających srebro lub inny metal szlachetny. Skup złota nada im nowe życie.