Skip to content Skip to footer

Odzyskiwanie miedzi i cynku

Metale kolorowe to wszystkie metale, które w swoim składzie nie zawierają żelaza. Tego typu materiały posiadają szerokie zastosowanie w przemyśle, budownictwie oraz transporcie. Metale kolorowe są również doskonałymi przewodnikami ciepła, więc zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże. Dlatego warto oddać na skup metali złom metali kolorowych w postaci blach, tulei, prętów czy płaskowników. Mogą one zostać poddane recyklingowi, dzięki czemu złom metali kolorowych ma szansę zostać wykorzystany powtórnie.

Recykling miedzi

Każdy skup metali kolorowych – http://www.stellmet.pl/ przyjmuje elementy zawierające aluminium, mosiądz, brąz czy miedź. Odzyskiwanie miedzi dzieli się na dwie kategorie, czyli nowy i stary złom metali. Nowy złom powstaje podczas produkcji wyrobów z miedzi, a także jej stopów. Jego recykling określa się mianem bezpośredniego przetopu odpadów produkcyjnych. Stary złom metali kolorowych pochodzi natomiast z produktów zużytych. Wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji miedzi, w procesie rafinacji wtórnej. W skupie metali kolorowych czysty złom miedziany przetopiony zostaje w piecu, a następnie zredukowany i odlany pod postacią sztabek. Zanieczyszczony złom metali kolorowych, np. poamortyzacyjny, wymaga procesu rafinacji elektrolitycznej. Pozwala ona na otrzymanie metalu w możliwie najczystszej postaci.

Odzyskiwanie cynku

Recykling cynku polega na odzyskiwaniu surowca ze złomu metali kolorowych oraz rozmaitych odpadów. Na skup metali kolorowych trafiają między innymi pręty i ścinki blach, a także odpady produkcyjne. Złom metali kolorowych to również rynny i pokrycia dachowe. Po wizycie w odlewni skupu metali kolorowych, złomy stopów cynku wracają w całości do produkcyjnego obiegu. Stopy cynku występują także w przemyśle motoryzacyjnym oraz budowlanym. Są one jednak stosunkowo trudne do odzysku, ponieważ cynk zespolony jest z innymi stopami oraz metalami, na przykład miedzią, stalą czy mosiądzem. Cynk twardy powstaje właśnie w procesie cynkowania stalowych elementów. Podobnie jak złomy cynku oraz jego stopy, cynk twardy poddawany est wstępnej obróbce mechanicznej, a w następnej kolejności ogniowym procesom rektyfikacji i rafinacji. Skup metali kolorowych prowadzi recykling tych materiałów, ponieważ pozwala to na otrzymanie surowca wykorzystywanego w produkcji pyłu cynkowego oraz bieli cynkowej o bardzo wysokiej jakości. Wśród innych odpadów uzyskiwanych po oddzieleniu części metalicznych, wyróżnić można zgary, popioły i pyły. Są one wykorzystywane do produkcji związków chemicznych.