Skip to content Skip to footer

Certyfikat ITIL – usługi IT skierowane na odbiorcę

Działy IT, podobnie jak inne kluczowe działy w firmach, powinny się rozwijać zgodnie z najnowszą wiedzą, obejmującą m.in. cykl rozwoju usługi czy wdrażanie nowych projektów. To właśnie z myślą o pracownikach działów IT dostępne są szkolenia ITIL, przeznaczone dla kadry zarządzającej pracą informatyków, ale również skierowane do nich samych, aby potrafili lepiej rozumieć oczekiwania swoich klientów wewnętrznych.

Co obejmuje certyfikowane szkolenie ITIL


Szkolenia ITIL Foudation wybierane są przede wszystkim przez te firmy, w których działy IT borykają się z powtarzalnymi problemami. Większość problemów dotyczy usług IT, które dzięki zapoznaniu pracowników działów informatyki z cyklem życia usługi można znacząco zminimalizować. Biblioteka ITIL, z którą w czasie szkolenia ITIL zapoznają się uczestnicy, nie stanowi jednak zbioru gotowych rozwiązań, a jedynie zawiera modele i sugestie, które po wdrożeniu na kolejnych etapach rozwiązywania problemów związanych z dostarczaniem wysokiej jakości usług IT, będą lepiej zaspokajać oczekiwania klienta wewnętrznego.

Do czego przydaje się certyfikat ITIL


Według różnych szacunków połowa codziennych zadań pracowników działów IT to zadania powtarzalne, które nie wykorzystują w należyty sposób potencjału pracowników. Kilkudniowe ITIL szkolenia zakończone są egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji z zakresu umiejętnego rozwiązywania problemów informatycznych wraz z aktywną współpracą ze współpracownikami innych działów. Według różnych szacunków informatycy, którzy uczestniczyli we wszystkich modułach szkolenia ITIL a następnie podchodzili do egzaminu i posiadają certyfikat ITIL, osiągają nawet o 35% wyższe zarobki w porównaniu do pozostałych pracowników działów IT.

ITIL Foundation jest obecnie traktowany jako certyfikat potwierdzający kompetencje pracowników działu IT w zakresie kierowania projektami informatycznymi. Zadbaj o swoje kompetencje zapisujac się na kurs https://inprogress.pl/itil-reg-foundation.html, Według pracodawców ten certyfikat jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów, jakimi się legitymuje kadra kierownicza oraz kierownicy projektów informatycznych. Certyfikat ITIL Foundation potwierdza ogólną znajomość problematyki związanej z zarządzaniem projektami i usługami informatycznymi.