Skip to content Skip to footer

Kim jest notariusz? O istocie tego zawodu

Notariusz to niełatwy zawód, aczkolwiek opłacalny i bardzo potrzebny. Co ciekawe, obecny notariusz to dawny rejent – zastępował on w obowiązkach monarchę. Dziś notariuszem określa się prawnika, który uzyskał od ministra sprawiedliwości uprawnienia do pełnienia tego zawodu.

Notariusz – zawód w pigułce

Dokładny opis obowiązków, jakie musi wykonywać notariusz, opisane są w prawie o notariacie z 14 lutego 1991 roku. Uzyskane dyspozycje od ministra sprawiedliwości zobowiązują prawnika do bezstronnej postawy, rzetelności i sprawiedliwości.

Notariusza określa się mianem osoby zaufania publicznego. Nie jest on ani funkcjonariuszem ani urzędnikiem. Notariusza obowiązuje tajemnica zawodowa, czyli nie może on zdradzać szczegółów spraw mu powierzonych osobom postronnym.

Obowiązki notariusza

Notariusz przede wszystkim sporządza akty notarialne – i właśnie z tym kojarzy się ten zawód. Akt notarialny to dokument, potwierdzający wykonanie danych prawnych czynności przez osoby. Jednak nie tylko to należy do zadań wykwalifikowanego prawnika. Możemy zgłosić się po pomoc do biura notarialnego w wielu innych przypadkach.

Notariusz zajmuje się także spisywaniem różnego typu protokołów, sporządza wpisy i odpisy dokumentów, akty oraz poświadczenia. Prawnik ten może sporządzić testament, co jest najpewniejszym wyjściem, aby dokument ten nabrał mocy prawnej. Oprócz tego do obowiązków notariusza należy tworzenie poświadczeń aktów dziedziczenia i innych zaświadczeń, a także przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, danych zamieszczonych na DVD czy pendrive oraz ich przekazywanie do odbiorców.

Zarobki i sprawy finansowe

Za swoją pracę notariusz pobiera tzw. taksy notarialne. Taksy to wynagrodzenie, które także ściśle określane są przez prawo. Ustawa z 28 czerwca 2004 roku reguluje maksymalne wysokości taksy. Jeżeli chcemy dowiedzieć się ile będzie kosztowała daną usługa, najlepiej skontaktować się z daną kancelarią notarialną. Pracownicy poinformują nas o maksymalnej wysokości taksy za konkretny rodzaj pomocy.

Wysokość wynagrodzenia, pobieranego przez notariusza, uzależniona jest od rodzaju wykonanej czynności oraz od wartości przedmiotu czynności notarialnych. Przed wizytą w kancelarii najlepiej skontaktować się obsługą, która uprzedzi jakie dokumenty będą wymagane przy sporządzaniu danej czynności i na czym ona polega.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl