Skip to content Skip to footer

Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych?

Przedsiębiorca ma sporo obowiązków do spełnienia. Jednym z nich jest przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych. Czym jest inwentaryzacja? Kto musi ją przeprowadzić?

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja polega spisaniu wszystkich składników majątku trwałego. W skład majątku trwałego wchodzą nieruchomości, maszyny i urządzenia, ruchomości, różnego rodzaju środki trwałe oraz inwentarz żywy.

Wszystkie te składniki należy raz do roku spisać i przesłać informację do urzędu skarbowego. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem kary na przedsiębiorcę. W internecie dostępne są druki, na których można wykonać spis. Można także samodzielnie przygotować takie formularze. Ważne jest, aby w spisie znalazła się nazwa składnika majątku oraz ilość środków trwałych.

Kto ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych?

Inwentaryzacja środków trwałych jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorstw, które prowadzą księgi rachunkowe. Także spółki i firmy z pełną księgowością muszą spełnić taki obowiązek.

Spis środków trwałych musi zostać przeprowadzony raz w roku w ostatnim dniu roku obrotowego. Można wykonać go także wcześniej, ale termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące od ostatniego dnia roku obrotowego.

Inwentaryzacja środków trwałych – spis z natury

Inwentaryzację można przeprowadzić trzema metodami, choć najpopularniejszą i najczęściej stosowaną jest spis z natury.

Spis z natury należy przeprowadzić starannie i rzetelnie. Należy uwzględnić w nim towary, półwyroby, wyroby gotowe czy braki i odpady.