Skip to content Skip to footer

Czym jest AMS system?

AMS system jest zautomatyzowanym systemem weryfikacji oraz przekazywania danych, które dotyczą ładunku podczas eksportowania go do USA.

Obsługa AMS system

Jego obsługą zajmują się Urzędy Celne i Ochrony Granic. Wprowadzono go w 2004 roku i miał na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa. Wszystkie przesyłki, które są transportowane do USA muszą mieć zgłoszony ładunek razem z dokładnymi informacjami na jego temat. Właśnie w tym celu wykorzystuje się system śledzenia przesyłek AMS, który umożliwia kontrolę ładunków przenoszonych nie tylko drogą lotniczą, ale również morską oraz kolejową. Warto zwrócić uwagę na fakt, że AMS system jest obecnie stosowany na całym świecie, a jego technologia cały czas się rozwija.

Informacje o ładunku

Należy mieć na uwadze, że spedytorzy muszą podawać dokładne informacje o ładunku, które później rejestrowane są za pomocą AMS. Obowiązek podania szczegółowych informacji dotyczy też linii lotniczych. Warto pamiętać, że wszystkie towary muszą być zgłoszone 24 godziny przed wyjazdem z portu załadunku. Wszystkie dane o przybyciu ładunku są zapisywane przez system. Dotyczy to nie tylko przesyłek wysyłanych do USA, ale także do Meksyku. Mowa tu również o ładunkach, które są jedynie przeładowywane lub tranzytujące w tych państwach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ładunki, które dotarły do USA bez zgłoszenia tego faktu przy użyciu AMS, są od razu wycofywane do miejsca nadania. Wszystko odbywa się na koszt eksportera, dlatego trzeba pilnować tych kwestii.

Wymagania celne

Za niespełnienie wymagań celnych grozi grzywna w wysokości do 10 000 USD. I dotyczy to każdego naruszenia związanego z brakiem dokumentów lub terminów, dlatego sankcje jak widać za nieprzestrzeganie prawa są naprawdę wysokie. Wprowadzenie systemu AMS znacznie usprawniło kontrolę wysyłanych paczek. Warto pamiętać, że ładunek może czasami zawierać niebezpieczne substancje, dlatego linie lotnicze muszą stosować najwyższą formę zabezpieczeń. Dzięki zastosowaniu AMS odprawa celna zajmuje zdecydowanie mniej czasu, a dane są zawsze wprowadzane w terminie. Jednocześnie rzadziej zdarzają się przestoje, ponieważ przepływ informacji jest w pełni zautomatyzowany. Zbędne procedury biurokracyjne są ograniczone do minimum, dlatego przetwarzanie informacji następuje bardzo szybko, tak samo jak archiwizacja dokumentów. Żeby zidentyfikować ładunki potencjalnie niebezpieczne jest potrzebny efektywny przepływ danych pomiędzy różnymi portami i spedytorami.