Skip to content Skip to footer

Czym zajmuje się zakład przetwarzania odpadów?

Zakład przetwarzania odpadów to firma utylizacyjna, która musi przestrzegać wielu rygorystycznych norm oraz standardów. Przebieg prac jest w dużym stopniu zależny od przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego (zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz unijnego). Podstawowym celem jest bezpieczna eliminacja odpadów, a także odzyskanie możliwie największej ilości odpadów wtórnych, czyli przeznaczonych do ponownego użytku.

Odzysk surowców wtórnych

Zakład przetwarzania odpadów zapewnia odzysk surowców wtórnych. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne maszyny sortownicze – należy jednak podkreślić, że ich funkcjonalność jest ograniczona. Ogromną rolę odgrywa tutaj ludzka praca, dzięki którym możliwe jest wyłonienie surowców wtórnych z odpadów komunalnych suchych oraz mieszanych. Warto wiedzieć, że brak sortowania sprawiłby, że wszystkie odpady trafiłyby na składowisko. Z oczywistych względów nie jest to korzystne dla środowiska naturalnego.

Profesjonalny zakład przetwarzania odpadów kieruje na składowisko jedynie te odpady, z których nie da się pozyskać surowców wtórnych. Oczywiście nie dotyczy to elementów potencjalnie niebezpiecznych, które wymagają zupełnie innego toku postępowania.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Zakład przetwarzania odpadów zwykle nie zajmuje się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Tego rodzaju firmy fachowo zabezpieczają wspomniane elementy, a następnie transportują je do przedsiębiorstw utylizacyjnych świadczących omawiane usługi. Dotyczy to m.in. urządzeń elektrycznych, broni, nabojów, środków chemicznych, a także wielu innych.

Odpady zaliczane do niebezpiecznych nie mogą trafić na składowisko. Ogromna część z nich może doprowadzić do zjawisk stanowiących realne zagrożenie dla otoczenia (np. pożaru). Za segregację odpadów na bezpieczne oraz niebezpieczne odpowiadają pracownicy zakładu przetwarzania odpadów.

Wytwarzanie kompostu

Nie każdy zakład przetwarzania odpadów zajmuje się wytwarzaniem kompostu, czyli mieszanki poprawiającej jakość gleby. Jej produkcja wymaga przetworzenia odpadów biodegradowalnych (BIO). Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to proces szybki oraz prosty. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niezbędny jest również dostęp do certyfikowanej kompostowni.

Niektóre zakłady przetwarzania odpadów oferują usługi dodatkowe, takie jak np. wytwarzanie „zielonej” energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu. Jej dystrybucja umożliwia pozyskanie gotówki niezbędnej do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.