Skip to content Skip to footer

Co warto wiedzieć o kursach SEP

Z możliwości zdobycia uprawnień SEP chętnie korzysta coraz więcej osób. Nic w tym dziwnego, bowiem kursy SEP dają mnóstwo korzyści zarówno z punktu widzenia życia zawodowego, jak i codziennego.

Jak uzyskać uprawnienia SEP?

Tylko przejście (z pozytywnym wynikiem egzaminu) przez kurs SEP daje szansę na uzyskanie stosownych uprawnień, zezwalających na szeroko rozumianą pracę w zakresie urządzeń oraz instalacji zarówno elektrycznych jak i gazowych. Egzamin zawsze odbywa się pod nadzorem specjalnie do tego celu powołanej komisji SEP.

Kto może starać się o uzyskanie uprawnień SEP?

Kursy SEP dedykowane są osobom pełnoletnim, które na etapie swojej edukacji uzyskały wykształcenie co najmniej podstawowe. Są to stosunkowo niewielkie wymagania, dlatego też tylko nieliczne przypadki nie są uprawnione do tego, by mogły odbyć szkolenie SEP. W zależności od typu szkolenia i zakresu omawianej wiedzy, trwa ono od kilu do nawet kilkunastu godzin. Warto przy tym mieć na uwadze, że niemal każdy kurs sep cieszy się dość dużą popularnością, dlatego też w wielu przypadkach na możliwość zapisania się na niego trzeba będzie nieco poczekać. Na szkolenie SEP można zapisać się indywidualnie, nie rzadko zdarza się również, że na jego odbycie wysyłana jest cała grupa pracowników z danego przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać o tym, że uprawnienia SEP nie są wydawane dożywotnio. Zarówno w przypadku świadectw kwalifikacyjnych E, jak i D mają one ważność przez 5 lat od dnia zakończenia egzaminu z pozytywnym wynikiem (świadectwo uzyskania kwalifikacji wydawane jest w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu SEP).

Szkolenie SEP- czas trwania

W przypadku szkoleń z grupy G1, G2 oraz G3 czas ich trwania to zaledwie kilka godzin, które jednak pod względem merytorycznym są niezwykle wartościowe, pozwalając na zdobycie nowej i poszerzenie dotychczas już posiadanej wiedzy. Choć szkolenie jest niezwykle ważne, to jednak dla uzyskania kwalifikacji należy przystąpić do egzaminu przed specjalną komisją – to wymaga złożenia stosownego wniosku oraz uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Egzaminy SEP prowadzone są w formie ustnej, których wyniki może być pozytywny bądź negatywny (nie przekreśla to jednak szansy na zdobycie uprawnień – konieczne będzie jednak ponowne podejście do egzaminu).