Skip to content Skip to footer

Badanie wód gruntowych – obowiązek czy konieczność?

O wartości działki budowlanej decyduje wiele czynników, w tym również koszt zrealizowania inwestycji związanych z przygotowaniem gruntu. Badania i monitoring wód gruntowych prowadzą zatem do dogłębnej diagnostyki, której celem jest określenie czy nie zachodzi konieczność zastosowania specjalistycznych rozwiązań np. nietypowego posadowienia fundamentów, wymiany gruntu, wzmacniania podłoża czy konieczność obniżenia poziomu wód gruntowych, co oczywiście znacznie podnosi koszty inwestycji.

Badanie wód, które nakazuje prawo

Badania i monitoring wód gruntowych w myśl obowiązujących przepisów od niedawna są obowiązkowe, choć dotychczasowa praktyka fachowców z branży budowlanej zalecała przeprowadzanie badań geotechnicznych, mimo, iż te nie były wymagane. Celem przeprowadzania diagnostyki wód gruntowych jest określenie stanu podłoża pod inwestycję. Są to niezbędne informacje, aby właściwie i bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku i odpowiednio dobrać typ ich izolacji, typ przydomowej oczyszczalni ścieków czy odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku do gruntu. Badania i monitoring wód gruntowych pozwalają również na uniknięcie częstych problemów występujących podczas użytkowania budynku, np. pękających ścian czy zapadających się fundamentów.

Kto i jak przeprowadza badanie wód?

Specjalistyczną diagnozę wód gruntowych przeprowadza firma geotechniczna. Proste badanie polega na wykonaniu na działce kilku odwiertów – najczęściej wystarczy je wykonać na głębokość 3-5 m. Często już sama sam stan faktyczny wód, zastany na miejscu pozwala określić ich jakość. Niekiedy jednak diagnoza musi być uzupełniona badaniami laboratoryjnymi z pobranych próbek. Badanie terenu przez geotechnika zostaje udokumentowane mapami działki, z zaznaczonymi miejscami gdzie próbki zostały pobierane, przekroje geotechniczne ilustrujące budowę geologiczną podłoża działki, informację o poziomie wody gruntowej oraz część tekstową, w której podane są parametry geotechniczne gruntu.

Ważna sprawa – badania

Badania i monitoring wód gruntowych najlepiej wykonać jeszcze przed zakupem działki, ponieważ od ich wyników zależy sposób posadowienia domu. W skrajnych przypadkach może się okazać, że w ogóle nie będzie możliwa budowa, choć takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Orientacyjne dane o właściwościach gruntu można uzyskać od sąsiadów, którzy już zbudowali domy. Pożyteczne jest też zapoznanie się z mapami geologicznymi, jeśli takie zostały opracowane dla tego terenu.