Skip to content Skip to footer

Zniszcz dokumenty!

Każda osoba, która zasmakowała prowadzenia własnej działalności gospodarczej zdaje sobie sprawę, jak wielka ilość dokumentów wytwarzana jest przy tej okazji. Każda z operacji finansowych dokonywanych przez tego typu podmiot powoduje stworzenie co najmniej kilku kartek dokumentów, które następnie należy okresowo przechowywać. Obowiązek taki wynika bezpośrednio z przepisów skarbowych, które nakładają wymóg przechowywania dokumentów księgowych przez wielomiesięczny okres.

Archiwalne dokumenty wymagane do kontroli

Nakaz trzymania dokumentów księgowych został nałożony przez wprowadzone przepisy skarbowe, Ich celem jest zapewnienie dostępności do dokumentów potwierdzających zrealizowane transakcje i sposób ich zaksięgowania podmiotom kontrolującym księgowość firmy, w tym przede wszystkim Urzędom Kontroli Skarbowej. Co szczególnie ważne przepisy dopuszczają możliwość kontrolowania transakcji sięgających nawet wieloletniego okresu wstecz. Nie powinno więc dziwić nikogo, że firmy przechowują znaczną ilości archiwalnych dokumentów.

Doprowadza to do powstania także innego problemu, gdyż po upływie wskazanego czasu przechowywania niezbędne jest poprawne zniszczenie takich dokumentów, które zazwyczaj stanowią handlową tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również jego kontrahentów. Jak poważny jest to problem może świadczyć przykład licznych firm, jakie trafiły do sądu w związku z lekceważącym zachowaniem względem archiwalnych dokumentów w postaci wyrzucenia ich bezpośrednio do kosza na śmieci, co doprowadzało często do wycieku tajemnicy handlowej.

Zniszcz dokumenty w profesjonalny sposób

Na rynku funkcjonują liczne firmy, które w zakresie swojej działalności wskazały niszczenie dokumentów księgowych w Katowicach. Podmiotów tego typu na tutejszym rynku funkcjonuje stosunkowo wiele, co też w dość jasny sposób wskazuje rangę tej sprawy.

Nie należy więc oszczędzać, lecz sięgać po profesjonalną usługę, jaką jest niszczenie dokumentów księgowych w Katowicach, aby mieć pewność, że zbędne już dokumenty nie trafią w niepowołane ręce, które mogłyby z nich poczynić niepożądane czynności.

W Katowicach licznie występują firmy niszczące dokumenty

Katowice na rynku niszczenia dokumentów zajmują ważne miejsce, o czym najlepiej świadczy długa lista podmiotów, jakie w zakresie swojej działalności mają tego typu usługę. Warto sięgnąć po to rozwiązanie, aby dać sobie pewność, że usuwana dokumentacja jest bezpieczna.

Szczególni, że niszczenie dokumentów księgowych w Katowicach nie jest usługą zbyt kosztowną. Poniesienie tego kosztu daje za to jasną gwarancję bezpieczeństwa przekazanych do zniszczenia dokumentówi.