Skip to content Skip to footer

Pracownik musi znać zasady BHP

Dbałość o bezpieczeństwo w zakładzie pracy to nie tylko wyposażenie w odpowiednio nowoczesne sprzęty, ale również przeszkolenie pracowników w zakresie odpowiedniego ich użytkowania. Co więcej ? tych ostatnich należy jeszcze odpowiednio przysposobić do korzystania z maszyn.

Wbrew pozorom to ostatnie nie jest błahostką. A mimo to częstokroć jest to mocno zaniedbywane… Okresowe szkolenia BHP powinny być powtarzane choćby dlatego, że ludzie zwyczajnie mają tendencję do zapadania w rutynę. Co więcej, nowe urządzenia i procedury z nimi związane mogą się różnić od dotychczasowych, w związku z czym czasem koniecznym jest zainwestowanie w doszkolenie podwładnych.

Rośnie efektywność

Niektórzy kojarzą odbywanie tego typu szkoleń z niepotrzebnym marnowaniem czasu, a nawet z kosztami. Jednak w praktyce, dzięki zmniejszeniu ryzyka wypadków, na dłuższą metę pracodawca sporo zyskuje. Z kolei dodatkowe szkolenie w zakresie obsługi sprzętów pozwala na uzyskiwanie wyższej wydajności pracy ? a to już potrafi bardzo szybko się zwrócić.

Warto mieć również na względzie, że szkolenie BHP jest najzwyczajniej w świecie obowiązkiem pracodawcy. Musi być przeprowadzone i już.

Odrębną sprawą jest to kto prowadzi taki kurs ? i tu już sprawa musi być załatwiona na poważnie. Zdecydowanie należy znaleźć kogoś, kto posiada odpowiednie kwalifikacje, potrafi przekazać wiedzę, a w razie pytań i wątpliwości odpowiednio wytłumaczyć to, co może być niejasne.

Firmy rozwiązują sprawę dwojako

Jaka jest praktyka firm w tym zakresie? Duże przedsiębiorstwa przyjmują dwie odmienne strategie. Część z nich posiada własnego specjalistę od BHP, co jest z pewnością o tyle wygodne, iż jest on cały czas na miejscu. Jednak całkiem popularnym rozwiązaniem jest również outsourcing zadań związanych własnie z takimi szkoleniami.

Zaletą pierwszej z powyższych opcji jest stała dostępność BHP-owca w przypadku na przykład nieprzerwanej rotacji pracowników. Zdarza się jednak i tak, ze nowe osoby do szkoleń pojawiają się rzadko, ale zwyczajnie jeden z pracowników etatowych posiada dodatkową specjalizację w zakresie BHP ? takie coś jest popularne m.in. na uczelniach wyższych.

Natomiast w przypadku rotacji dużej, ale nieregularnej, bardziej opłacalny może być właśnie outsourcing. Takie podejście do sprawy ma miejsce w wielu korporacjach, gdzie zwyczajnie bardziej się opłaca oddelegować tego typu zadania do zewnętrznego wykonawcy.