Skip to content Skip to footer

Złom na wagę złota

Złom niejedno ma imię, najczęściej jednak przyjmuje formę bezużytecznych przedmiotów z metalu, które z racji dobiegnięcia końca swoich dni zostały przewidziane do wyrzucenie. Dzięki skupom złomu można przy tej okazji trochę zarobić. Ile? Od kilku złotych do nawet kilkudziesięciu za kilogram, w zależności od rodzaju złomu, stanu i charakterystyki danego metalu.

Drogi węglik

Jednym z droższych materiałów, jakie można zbyć na skupie złomu, jest węglik. Ta mieszanina węgla i metalu cechują się wysokim poziomem odporności na uszkodzenia i zużywanie się wykonanych z niego elementów. Nie powinno więc nikogo dziwić, że jest to bardzo chętnie wykorzystywany w przemyśle materiał, a złom węglika jest z kolei chętnie wypatrywany przez właścicieli punktu skupu.

A zastosowanie węglika jest niezwykle szerokie. Oczywiście najczęściej można spotkać ten materiał w rozmaitych narzędziach i urządzeniach, przeznaczonych do obróbki twardych materiałów. Nie każdy jednak wie, że z powodzeniem znajduje również zastosowanie do produkcji podzespołów elektronicznych i elektrotechnicznych. Już samo to wskazuje na niezwykłą rolę, jaką pełni we współczesnej wytwórczości.

Złom z węglika

Oczywiście, jak ma to miejsce w przypadku każdego innego materiału, węglik w czasie swojej obróbki traci część swojej masy. Szczególnie wyraźnie widać to w czasie obróbki skrawaniem, która ma miejsce przede wszystkim w zakładach ślusarskich – na tokarkach i w centrach obróbczych.

Opiłki i wiórki węglikowe de facto stanowią złom węglika, a co za tym idzie nadają się głównie do powtórnego przetworzenia. Stąd też złomu węglika nie powinno się w żadnym wypadku wyrzucać, lecz systematycznie zbierać, a po zgromadzeniu większej ilości przekazywać do punktu skupu złomu.

W zależności od rodzaju złomu węglika np. na http://zlomweglika.pl/ różne mogą być również ceny jego skupu. Za drobne, niewielkie opiłki ceny rozpoczynają się od kilkunastu złotych za kilogram. Wraz ze wzrostem gramatury rośnie proporcjonalnie cena skupu, sięgając nawet kilkudziesięciu złotych za kilogram.

Jako materiał niezwykle potrzebny w wytwórczości złom węglika jest wręcz poszukiwany na rynku skupu metali. Stąd też żaden posiadacz tego typu materiałów nie powinien mieć problemów z jego sprzedażą.