Skip to content Skip to footer

Leczenie Alzheimera u osób starszych

Seniorzy oraz osoby starsze zapadają na różne schorzenia, występujące głównie jako choroby wieku starczego. Takimi schorzeniami są m.in. choroba Parkinsona oraz Alzheimer. Osoba cierpiąca na któreś z wymienionych schorzeń we wczesnych stadiach rozwoju choroby jest w stanie samodzielnie funkcjonować, jednak szybko postępująca demencja, z którą wiąże się choroba Alzheimera, skłania wiele rodzin do skorzystania z pomocy profesjonalistów, jaką oferują domy opieki.

Leczenie Alzheimera – na co zwracać uwagę przy wyborze placówki

Problemy z zapamiętywaniem wydarzeń, co w praktyce może się przekładać na zapominanie o przyjmowaniu leków czy o wyłączeniu czajnika, mogą rozwijać się w różnym tempie u seniorów. Dlatego warto sprawdzić, jakie podejście do osób starszych z problemami prezentuje dom opieki Warszawa posiada specjalistyczne placówki, specjalizujące się w leczeniu osób z Alzheimerem. W takiej placówce osoby starsze powinny mieć zapewnioną opiekę pielęgniarską oraz lekarską, co oznacza, że w placówce powinien być obecny lekarz rodzinny, specjalizujący się w leczeniu chorób wieku starczego. Warto również zapytać, czy placówka zapewnia osobom chorym dodatkowe zajęcia, które będą stymulowały ich mózg. Sam fakt, że osoba starsza zapomina o rzeczach, które wydarzyły się niedawno, nie oznacza, że nie powinna ona ćwiczyć swojego mózgu poprzez czytanie czy wykonywanie różnych robótek, co pomaga również w zagospodarowaniu czasu, spędzanego w ośrodku.

Standard samego domu opieki


Leczenie Alzheimera przeprowadza się zazwyczaj w placówkach prywatnych, w których odpłatność za pobyt osoby starszej jest uzależniona od wielu czynników. Duży wpływ na opłatę ma standard pokoju – za miejsce w pokoju jednoosobowym zwykle trzeba dodatkowo zapłacić. Osoby chorujące na Alzheimera zazwyczaj nie pamiętają o wykonywaniu niezbędnych czynności życiowych, dlatego w wielu placówkach delegowane są dodatkowe osoby, które odpowiadają za karmienie pensjonariuszy czy za pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych.

Dla wielu osób z Alzheimerem wskazany jest kontakt z innymi osobami np. w domu opieki takim jak http://www.kasmin.pl/, co nie zawsze jest w stanie zapewnić rodzina czy najbliżsi. Takie osoby z jednej strony potrzebują wsparcia i przypominania o konieczności wykonania podstawowych czynności, jak np. mycie, ubranie czy posprzątanie, a z drugiej potrzebują również zapewnienia im stymulujących rozrywek, dzięki którym utrata pamięci będzie postępować zdecydowanie wolniej.