Skip to content Skip to footer

Zabrze stolicą śląskich usług remontowych

Zabrze stanowi doskonałe miejsce do założenia własnej działalności gospodarczej. Szczególnie miejsce to upodobały sobie firmy świadczące usługi o charakterze remontowym i wykończeniowym. Powodów takiego stanu rzeczy jest zapewne co najmniej kilka. Nie zmienia to faktu, że to właśnie w mieście słynącym z profesora Religi jest skomasowane jedno z większych zbiorowisk działalności tego typu na Śląsku.

Mieszkalnictwo powodem powodzenia

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest z pewnością bardzo zagęszczona zabudowa, powodująca zlokalizowanie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni dużej ilości lokali mieszkalnych – tak w domach jak i w budynkach wielorodzinnych. Biorąc pod uwagę, że każdy z lokali w bliższej lub dalszej przyszłości będzie potrzebował remontu w łatwy sposób można przewidzieć, że popyt na usługi remontowe w Zabrzu w kolejnych latach będzie raczej rósł, niż malał.

A trzeba tutaj zauważyć, że wraz ze wzrostem popytu wciąż rośnie ilość podmiotów, które w klasyfikacji prowadzonej działalności mają wpisane prowadzenie usług remontowych. Wbrew jednakże pozorom, które nasuwają się same po chwili zastanowienia się nad takim stanem rzezy, na rynku wciąż jest miejsce na kolejne firmy wykonujące usługi remontowe w Zabrzu.

Dużo korzyści, małe ryzyko

Wzajemna konkurencja, jaką stanowią dla siebie podmioty z tej branży powoduje, iż mało który z nich pozwala sobie na wykonywanie remontów w kiepski, fuszerski sposób. Wiedząc bowiem jak wielkie znaczenie w tej działalności ma opinia dotychczas obsłużonych klientów, każdy przedsiębiorca stara się swoją pracę wykonywać najlepiej jak potrafi, aby zaskarbić sobie przychylność zleceniodawców i zasłużyć w ten sposób na polecenie kolejnej osobie.

Nie należy jednocześnie lekceważyć roli, jaką pełni odpowiednio sprofilowana i ukierunkowana reklama. O ile bowiem system polecania jest najlepszym sposobem na pozyskanie zaufanych klientów, o tyle reklama w formie ulotek i wizytówek jest najlepszym sposobem na dotarcie do klientów nowych, nie posiłkujących się rekomendacją rodziny lub znajomych.

Remontowe eldorado

Firmy wykonujące usługi remontowe w Zabrzu wiedzą, że taka lokalizacja otwiera przed przedsiębiorstwem praktycznie cały rynek aglomeracji śląskiej. Położenie Zabrza w centralnym rejonie tej aglomeracji sprawia bowiem, iż do pozostałych miast tego organizmu miejskiego również jest bardzo blisko.

A to oznacza prosty dostęp do zamieszkującej ten rejon i liczącej blisko dwa miliony ludzi rzeszy potencjalnych klientów. Perspektywy na przyszłość w takim miejscu przed firmami w tej branży są zatem niezwykle pozytywne.