Skip to content Skip to footer

Wywóz i utylizacja śmieci

Problem generowania różnego rodzaju odpadów dotyczy każdego z nas. Zarówno osób indywidualnych, jak i właścicieli firm. Chociaż większość wygenerowanych odpadów jest transportowana i utylizowana przez miejskie przedsiębiorstwa komunalne, to organizacja wywozu części odpadów spada na nas. Jak dobrać kontener na gruz w Katowicach? Jakie są koszta?

Wywóz odpadów

Wywozem różnego rodzaju odpadów zajmuje się wiele przedsiębiorstw w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W zależności od swojej specjalizacji mogą one oferować wywóz nieco innych odpadów. Niemniej jednak niemalże wszystkie z tego rodzaju firm oferują klientom wywóz takich odpadów jak:

– gruz,
– odpady remontowe i budowlane,
– ziemia,
– odpady zielone.

Cześć z firm posiada również uprawienia do wywozu różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. W takich sytuacjach koszt transportu oraz utylizacji tychże odpadów będzie znacznie wyższy. Do tego rodzaju odpadów zaliczamy m.in. eternit popularnie określany również jako azbest, papę, baterie oraz różnego rodzaju chemikalia, odpady płynne oraz odpady medyczne.

Różnego rodzaju kontenery

Chcąc nabyć kontener na gruz w Katowicach należy skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem tego rodzaju odpadów. W zależności od tego, czy prowadzimy prace remontowe, czy też budowlane powinniśmy nabyć pojemnik, który będzie odpowiedni wielkością do naszych potrzeb. Firmy oferują pojemniki, których rozmiary wahają się od 1.5m3 do nawet 16m3.

Powinniśmy więc dokładnie zastanowić się, jakiej wielkości pojemnik będzie dla nas odpowiedni. W zależności od rozmiaru uiścimy cenę, która może wahać się od kilku do nawet kilku tysięcy złotych. Innymi czynnikami mającymi niebagatelny wpływ na cenę kontenera jest rodzaj magazynowanych w nich odpadów oraz oddalenie placu budowy, miejsca remontu od siedziby firmy.

Wybieraj sprawdzone firmy

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju kontenery na gruz w Katowicach będą nam potrzebne zawsze powinniśmy korzystać z usług renomowanych firm wywozowych, które świadczą swoje usługi zgodnie z przepisami oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego. Dotyczy to przede wszystkim firm oferujących wywóz oraz utylizację takich odpadów jak eternit, papa czy też różnego rodzaju chemikalia.

W zależności od tego, jaki rodzaj odpadów wywieziemy koszt będzie się wahał od kilkuset do kilku tysięcy złotych za kontener. Najniższą stawką jest objęty wywóz niezmieszanego gruzu. Z kolei najwięcej zapłacimy za różnego rodzaju materiały niebezpieczne takie jak eternit (azbest), papy oraz inne