Skip to content Skip to footer

Wymagania odnośnie lokalizacji i dokładności liczników trójfazowych

Licznik prądu trójfazowego zawsze powinien zarejestrować zużywaną energię w dopuszczalnym stopniu dokładności. Każdy znaczący błąd w danych dotyczących zarejestrowanej energii może stanowić stratę dla dostawcy energii elektrycznej. Znaczenie ma również sam fakt, że konsument jest nieprawidłowo rozliczany i uiszcza niewłaściwą opłatę. Dokładność jest ogólnie określona w statucie dla lokalizacji, w której zainstalowany jest licznik trójfazowy. Przepisy ustawowe powinny również określać procedurę, która ma być stosowana, jeśli kwestia dokładności zostanie zakwestionowana.

Prawidłowa lokalizacja licznika trójfazowego

Lokalizacja trójfazowego licznika energii elektrycznej może różnić się w zależności od instalacji. Tego typu urządzenia można spotkać na przykład na ulicznych skrzynkach rozdzielczych lub wewnątrz pomieszczeń przylegających do jednostki konsumenckiej czy rozdzielnicy. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą preferować lokalizacje zewnętrzne, ponieważ trójfazowy licznik energii elektrycznej można wówczas sprawdzić bez dostępu do pomieszczeń. Jednak zewnętrzne liczniki prądu trójfazowego mogą być bardziej podatne na akty wandalizmu. Przekładniki prądowe pozwalają na zlokalizowanie odległego licznika trójfazowego. Jest to powszechne w dużych instalacjach. Na przykład podstacja obsługująca pojedynczego dużego klienta może być wyposażona w szafkę pomiarową bez konieczności wprowadzania ciężkich kabli do namierzania. Znacznie ułatwia to odczytywanie informacji z trójfazowego licznika energii elektrycznej.

Nieprawidłowe wyniki podawane przez licznik prądu trójfazowego

Sprzeczne wyniki podawane przez trójfazowy licznik energii elektrycznej muszą zostać wstępnie zweryfikowane. W tym celu wykorzystywany jest na przykład kontrolny licznik prądu trójfazowego, działający obok zwykłego licznika trójfazowego. Ostatecznym celem jest, aby każdy trójfazowy licznik energii elektrycznej został w pełni przetestowany zarówno w zainstalowanej lokalizacji, jak iw specjalistycznym laboratorium kalibracyjnym. Znaczny procent trójfazowych liczników energii elektrycznej działa w zadowalający sposób. Zwrot energii elektrycznej zapłaconej, ale nieużywanej (ale nie odwrotnie) zostanie dokonany tylko wtedy, gdy laboratorium jest w stanie oszacować, przez jaki czas licznik trójfazowy rejestrował w nieprawidłowy sposób. Kontrastuje to z licznikami gazów, w przypadku których odczyt miernika zależy od tego, jak długo konsument był zaopatrywany w gaz. Wówczas użytkownik nie ma wpływu na straconą energię. Niezawodny licznik trójfazowy kupisz na stronie https://www.egniazdka.pl/licznik-energii-elektrycznej-trojfazowy-dwutaryfowy-le-04d-p-1715.html