Skip to content Skip to footer

Wady zgryzu

Ortodoncja katowice świadczy usługi z zakresu stomatologii, zajmując się leczeniem wszelkiego rodzaju wad zgryzu i problemów związanych z zębami (ich brakiem, czy nadliczbowymi zębami). Ortodoncja katowice jest w stanie pomóc każdemu pacjentowi, który zmaga się z problemami zgryzu. Pamiętajmy, że odpowiednie dbanie o zęby za młodych lat, odpłaci się pięknymi zębami w późniejszym czasie.

Ortodonta katowice, ortodonta chorzów – estetyczny zawód

Ortodonta katwoiece czy ortodonta chorzów najczęściej utożsamiany jest z osobą, która zajmuje się poprawą estetyki uśmiechu. Oczywiście jest to prawidłowe leczenie, jednak sam temat jest dużo głębszy, ponieważ w rzeczywistości leczenie ortodontyczne ma na celu przywrócenie właściwych funkcji zębów (takich jak odgryzanie, rozdrabnianie pokarmu, czy nawet poprawa wymowy).

Wady zgryzu – jak powstają?

Ortodonta katowice analizuje i leczy wszelkiego rodzaju wady zgryzu, które mogą mieć różne podłoże. Mogą być one np. dziedziczone lub też mieć charakter nabyty, mogą też być ściśle połączone z działaniem czynników genetycznych i środowiskowych. Wśród najczęściej diagnozowanych wad zgryzu o podłożu genetycznym wymienia się m.in. progenię (choroba/wada objawiająca się silnie rozwiniętą żuchwą). Innym przykładem dziedzicznie występujących wad jest też diastema, czyli niezwykle charakterystyczna szpara, która występuje pomiędzy górnymi siekaczami.

Co wpływa na kształtowanie się wad zgryzu?

Na powstawanie tzw. nabytych wad zgryzu może mieć wpływ wiele różnorodnych czynników, a wśród nich zwykle wymienia się np. nieprawidłowe układanie w okresie niemowlęcym (np. tu znaczenie może mieć nawet zbyt wysoka poduszka), czy stosowanie do karmienia smoczków o niewłaściwie dobranym kształcie, uprawianie w dzieciństwie szkodliwych nawyków (np. ssanie smoczka, czy też ssanie palca, albo oddychanie przez usta). Ogromny wpływ ma również znaczne zniszczenie zębów przez próchnicę lub nawet przedwczesna utrata zębów mlecznych u dzieci. Nie bez znaczenia są też wszystkie zmiany ewolucyjne, które według wielu naukowców mają znaczący wpływ na późniejsze powstawanie stłoczeń. Tu wymienia się zmianę trybu życia, spożywanie coraz bardziej przetworzonych, a co za tym idzie też miękkich pokarmów. Wszystko to w ostateczności sprawia, że łuki zębowe współczesnego człowieka nie są tak szerokie, jak u naszych praprzodków. W konsekwencji pojawia się brak miejsca na zęby, a to powoduje wspomniane stłoczenia.