Skip to content Skip to footer

Urządzenia pneumatyczne i bezpieczeństwo

Regularne przeglądy, czyszczenie maszyn w odpowiednim czasie i stosowanie się do zaleceń przepisów BHP – to podstawowe zadania, które trzeba spełnić, by użytkowanie pneumatyki przemysłowej było bezpieczne. Zależy od tego zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i samych urządzeń.

Zagadnienia prawne produkcji

Pneumatyka przemysłowa, podobnie jak wszystkie inne urządzenia wykorzystywane w przemyśle, podlega pewnym normom prawnym. W tym przypadku chodzi o odpowiednie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2006/42/WE), dotyczące produkcji maszyn. Z dyrektywami tymi związane są również normy zharmonizowane. Każdy producent musi ich przestrzegać, dopuszczając urządzenie do sprzedaży.

Ewentualne nieodpowiednie zabezpieczenie maszyn wykorzystujących sprężone powietrze mogłoby prowadzić do niebezpieczeństwa, które wiązałoby się z narażeniem pracowników. Dlatego przestrzeganie norm i dyrektyw podczas produkcji urządzeń pneumatyki przemysłowej jest tak bardzo ważne.

Przygotowanie i używanie sprężonego powietrza


Za bezpieczeństwo w stosowaniu urządzeń pneumatycznych odpowiada również odpowiednie przygotowanie sprężonego powietrza. Musi ono być uzdatnione, czyli pozbawione zanieczyszczeń Zanieczyszczone powietrze może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia całego mechanizmu.

W czasie użytkowania pneumatyki przemysłowej trzeba zwrócić szczególną uwagę na kontrolę ciśnienia powietrza. Kontroli dokonuje się za pomocą nanometrów. Każdy pracownik obsługujący urządzenia pneumatyczne musi znać się na odczytywaniu wskazań nanometra. Musi też wiedzieć jakie powinny być prawidłowe wartości, przy których można bezpiecznie korzystać z urządzenia. Oprócz tego obowiązują go rzecz jasna wszystkie pozostałe przepisy BHP, związane z użytkowaniem pneumatyki przemysłowej oraz instrukcje i regulaminy obowiązujące na jego stanowisku pracy.

Zastosowanie węży pneumatycznych


Pneumatyka przemysłowa wykorzystuje specjalny rodzaj węzy. Węże pneumatyczne wyposażone są w szybkozłącza, które pozwalają na bezpieczne odpinanie ich od urządzenia pracującego pod ciśnieniem. Prawidłowe rozłączenie przebiega dwuetapowo. Najpierw zostaje odcięte ciśnienie zasilające, a powietrze zabrane w przewodzie zostaje wypchnięte do atmosfery. Dopiero wówczas wąż się rozłącza.

Odpowiednio dobrany wąż pneumatyczny powinien być odporny na uderzenia, dzięki czemu uniknie się jego rozszczelnienia. Po zakończonej pracy każdorazowo powinno się zwijać węże. Warto również stosować specjalistyczne zwijacze i chwyty, które nie dopuszczają do uszkodzeń. W przypadku stałych instalacji warto mocować węże pod sufitem lub w miejscach, w których jest ograniczona możliwość przypadkowego ich uszkodzenia.

Artykuł przygotowany w oparciu o materiały dostarczone przez OBREiUP Pneumatyka