Skip to content Skip to footer

UPRAWNIENIA TYPU G1, G2 I G3

Chcesz uzyskać dobry zawód w niedługim czasie? Postaw na niszowe obecnie zawody i profesje najbardziej potrzebne na rynku, do których jednocześnie nie będziesz musiał się długo przygotowywać. Zdobądź uprawnienia typu G1, G2 lub G3!

Uprawnienia typu G1, G2 i G3 to uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe. Dodatkowo, każdy z tych typów może obejmować uprawnienia eksploatacyjne (czyli uprawnienia typu „E”), a także dozorowe (czyli uprawnienia typu „D”).

Uprawnienia gazowe Opole

Aby zdobyć uprawnienia gazowe, należy ukończyć specjalny kurs. Składa się on z części teoretycznej i kończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Uprawnienia gazowe potwierdza otrzymane świadectwo kwalifikacji, które jest ważne przez okres 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić, czyli ponownie przystąpić do kursu i egzaminu.

Uprawnienia gazowe Opole można zdobyć uczęszczając na kurs stacjonarny organizowany przez wiele opolskich firm.

Kurs elektryka Opole

Kurs na elektryka trwa zwykle około 30 godzin i muszą do niego przystąpić zarówno osoby chcące uzyskać uprawnienia, jak również osoby je przedłużające. Aby przystąpić do kurs elektryka Opole należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym będzie wyszczególnione, jakie konkretnie uprawnienia pragniemy zdobyć.

Kursy elektryka są również organizowane przez poszczególne oddziały terenowe SEP, czyli Stowarzyszenia Energetyków Polskich. Koszt takiego kursu to zwykle kwota rzędu kilkuset złotych, w zależności od tego, jakie dokładnie uprawnienia zdobywamy po jego ukończeniu.

SEP Opole

Sep opole oferuje szkolenia, które przygotowują uczestników do uzyskania uprawnień elektrycznych, bądź też do ich przedłużenia. Szkolenia tego typu są prowadzone zarówno stacjonarnie, w siedzibie firmy, jak również możliwy jest dojazd do siedziby klienta. Cechuje je profesjonalizm, ponieważ są każdorazowo przeprowadzane przez doświadczonego członka Stowarzyszenia i są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego, a także przepisów branżowych mających zastosowanie w całej Unii Europejskiej.

SEP Opole przeprowadza również egzaminy kwalifikacyjne do uprawnień grupy G1 (energetycznych) na stanowiskach dozoru (D), a także eksploatacji (E).