Skip to content Skip to footer

Szkolenia dla elektryków

Praca z prądem to zadanie dla osób, które wiedzą jak z nim postępować i posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy. Elektrycy, powinni posiadać aktualne uprawnienia energetyczne G1, żeby można ich było, w ogóle dopuścić do pracy. Aby zdobyć lub odnowić takie uprawnienia trzeba zdać egzamin przeprowadzany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Przygotowanie do egzaminu

Egzamin na uprawnienia energetyczne g1 powyżej 1KV oraz innych zakresów napięć składa się z pytań z zakresu prawa i technologii bezpieczeństwa pracy z prądem. Przepisy często się zmieniają, a nowe normy bezpieczeństwa są często inne niż poprzednie, dlatego uprawnienia elektryczne wydawane są na okres pięciu lat, a po tym czasie trzeba znowu przystępować do egzaminu. Ma to na celu aktualizację wiedzy i przepisów prawnych wśród kadry elektryków. Żeby lepiej się przygotować do egzaminu, można odbyć specjalne szkolenie przygotowawcze.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie na uprawnienia elektryczne powyżej 1KV jak i do 1 KV to przede wszystkim wykłady teoretyczne, które przedstawiają aktualną sytuacje w przepisach i wymaganiach odnośnie instalacji elektrycznych. Elektrycy, którzy pracują już w zawodzie nie będą mieli z przyswojeniem tej wiedzy żadnego problemu. Natomiast osoby, które przystępują do egzaminu pierwszy raz powinny uważnie słuchać wykładów i zapamiętać to co zostanie przekazane na szkoleniu. Samo szkolenie przeprowadzają z reguły czynni zawodowo elektrycy, którzy dodatkowo są na bieżąco obeznani w zakresie przepisów elektrycznych. Szkolenie nie jest drogie, a bardzo ułatwia zdobycie odpowiednich uprawnień. Często jest połączone także z egzaminem.

Co dają uprawnienia sep do 1KV?

Uprawnienia dają przede wszystkim możliwość pracy w zawodzie elektryka, gdyż bez nich nikt nie dopuści nas do wykonywania żadnych prac elektrycznych. Na pytanie co dają uprawnienia sep do 1kv, mogę jeszcze dodać, że także możliwość otrzymania stałej pracy i dobrych zarobków, gdyż zawód elektryka jest bardzo mocno poszukiwany na rynku pracy. Jeszcze lepiej jest posiadać uprawnienia elektryczne powyżej 1kv, które dają jeszcze większe możliwości. Dzięki nim będziemy mogli pracować z większymi napięciami i przy bardziej skomplikowanych urządzeniach. Zarobki z tymi uprawnieniami także są dużo większe.