Skip to content Skip to footer

Skuteczna strategia marketingowa

Wprowadzanie nowych produktów na rynek wiąże się z ryzykiem. Dlatego przed rozpoczęciem takich działań warto przeprowadzić szereg badań, sprawdzić ryzyka i konkurencję na rynku. Dodatkowo pomocnym może by stworzenie pełnej strategii marketingowej, która zapewni promowanie produktu. Dzięki niej będzie on docierał do docelowej grupy konsumentów. Istotnym jest aby produkt marketing miał spójny i w każdym z mediów komunikaty były tożsame. Jak przygotować się do wprowadzania nowego, innowacyjnego produktu na rynek? Czy do tworzenia strategii marketingowej konieczne jest zatrudnienie zewnętrznej agencji? Czy promowanie produktu wymaga dużego nakładu finansowego?

Strategia marketingowa – analiza silnych i słabych stron produktu

Przed wprowadzeniem produktu na rynku, przydatne będą elementy analizy SWOT. Ocena słabych i mocnych stron produktu ułatwi pokonywanie trudności z dotarciem do docelowej grupy klientów. Należy pamiętać by produkt marketing miał na celu uświadomienie potencjalnym kupującym, że mają niezaspokojoną potrzebę. Dopiero wtedy zdecydują się aby nabyć promowany towar.

Marketing produktowy który mówi jednym głosem

Aktualnie strategia marketingowa opiera się nie jedynie na klasycznych, tradycyjnych mediach. Przede wszystkim wypromowanie towaru w gazetach czy telewizji jest droższe od komunikacji w Internecie. Co więcej, ta druga dociera do większej liczby osób. Promowanie produktu ma za zadanie dotrzeć do potencjalnych klientów i sprawić by komunikacja na temat towaru była spójna niezależnie od formy komunikacji. Reklama internetowa ma jeszcze jedną ważną zaletę – można wybrać do kogo ona trafi. Istnieje możliwość decyzji co do wieku, zawodu, płci i zainteresowań potencjalnego konsumenta.

Czy zewnętrzna agencja marketingowa jest konieczna?

Jeśli nie ma się środków na rozpoczęcie współpracy z agencją marketingową, produkt marketing może zostać przeprowadzony przez producenta. W Internecie można znaleźć szereg kursów i narzędzi wspierających te działania. Wystarczy poświęcić chwilę czasu aby w sposób intuicyjny podejść do działań marketingowych. Wraz z rozwojem firmy wzrośnie również doświadczenie w tym aspekcie.