Skip to content Skip to footer

Palarnia

Któż z nas nie lubi puścić sobie dymka? Większość z nas pali nawet do kilkudziesięciu papierosów dziennie. Wiąże się to z tym, że wiele razy dziennie musimy opuścić dane pomieszczenie, żeby zapalić papierosa. Coraz więcej osób zaczyna tworzyć tak zwane palarnie zewnętrzne. W dzisiejszych czasach nawet sam pracodawca nie ma obowiązku stworzenia palarni w miejscu pracy. Oznacza to, że palacze muszą wychodzić z pracy gdy chcą zapalić papierosa. Palarnia zewnętrzna musi spełniać wymagania BHP. Takie wymagania dla palarni nie są wygórowane i uważam, że z łatwością można im sprostać.

Wymagania dla palarni

Oczywistym jest, że palarnia powinna być stworzona zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Musi być ona higieniczno sanitarna. Wymagania odnośnie wielkości palarni zewnętrznej oraz inne ważne wytyczne są jak najbardziej obowiązujące. przynajmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi powinno przypadać na każdego z pracowników (jeżeli to palarnia zewnętrzna w jakimś zakładzie pracy). Najmniejsza powierzchnia palarni zewnętrznej musi wynosić minimalnie 4 m2. W ciągu jednej godziny powinno się co najmniej dziesięć razy wymienić powietrze – tak, aby każdy pomimo dużej ilości dymu mógł swobodnie oddychać. Najmniejsza wysokość palarni to 2,5 metra. Ponadto palarnie powinny być oświetlone i ocieplone – jak każde inne pomieszczenie.

Korzyści płynące z budowania palarni zewnętrznych

Zewnętrzne palarnie są bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które nie palą papierosów. Nie są one narażone na rakotwórcze substancje wydobywające się razem z dymem papierosowym – a to bardzo duży plus i to bardzo duża korzyść. Osoby palące muszą co prawda wyjść na zewnątrz, ale nawet w deszcz albo śnieg nie muszą się martwić tym, że zmokną, ponieważ palarnie zewnętrzne są tak skonstruowane, że posiadają zadaszenie i ściany. Także jak widać – można cały czas korzystać z takiej palarni i niczym się nie martwić.

Gdzie możemy zamówić zewnętrzne palarnie?

Takie palarnie zewnętrzne możemy zamówić w wielu zajmujących się ich produkcją miejscach. Jeżeli mamy takie życzenie – możemy nawet sami zaprojektować sobie sami własną palarnię. Oczywiście należy pamiętać o tym, że każda palarnia powinna być zaprojektowana i zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W innym wypadku można sobie zrobić problem.