Skip to content Skip to footer

Outsourcing środowiskowy w OBIKŚ

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. https://obiks.pl/ to nie tylko akredytowane laboratorium oraz miejsce szkoleń i przekazywania sobie wiedzy w zakresie przepisów i pozwoleń na korzystanie z zasobów środowiska. To również outsourcing – coraz ważniejsza dziedzina, która w ostatnich latach została bardzo doceniona.

Czym jest szeroko pojęty Outsourcing?

Outsourcing jest pojęciem dosyć znanym w każdej branży – jest zleceniem konkretnego firmowego zadania przedsiębiorstwom zewnętrznym, które się w danym temacie specjalizują. Jest to niezwykle rozsądne rozwiązanie zarówno pod względem czasu, jaki oszczędza się swoim pracownikom jak i dzięki oszczędności typowo finansowej – w przypadku zlecenia zadania firmie zewnętrznej ogólne koszta są dużo niższe niż przy zatrudnieniu kilku nowych pracowników specjalizujących się w interesującym klienta temacie. Rozsądne gospodarowanie swoimi zasobami – zarówno ludzkimi jak i finansowymi – to podstawowy filar dobrze prosperującej, rozwijającej się w odpowiednim kierunku firmy.

Oferta OBIKŚ

OBIKŚ oferuje pełny nadzór prawny i merytoryczny nad wszelkimi obowiązkami klienta związanymi z ochroną środowiska. Dotyczy to:
– oceny zgodności działania firmy z przepisami ochrony środowiska
– pomoc przy dokumentacji pokontrolnej z urzędu
– prowadzenia korespondencji z administracją państwową
– reprezentowania firmy przed wszelkimi organami administracyjnymi

Ośrodek zobowiązuje się również do wypełniania obowiązków klienta w zakresie:

– naliczania opłaty środowiskowej i produktowej
– raportowania eksportu i importu opakowań
– raportowania o produkcji odpadów i sposobie ich przechowywania
– ewidencji emisji gazowo-pyłowych do powietrza i zanieczyszczeń zawartych w ściekach
– opłat za korzystanie ze środowiska
– znalezienia odbiorcy odpadów i kierowania ich obrotem
– ewidencjonowania produkcji, eksportu i importu wszelkiego rodzaju opakowań produktów
– doradztwa środowiskowego w sytuacjach incydentalnych
– składania sprawozdań KOBIZE

Oprócz tego Ośrodek oferuje wykonywanie badań w akredytowanych laboratoriach. Do takich badań należy pobieranie próbek środowiskowych oraz ich dogłębna analiza pod względem zawartości wszelkich substancji organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczeń. Analizie poddaje się próbki wód, gleb, ścieków, odpadów, osadów ściekowych, pyłów, gazów i wszelkich innych zaproponowanych przez klienta substancji, które chciałby zbadać.