Skip to content Skip to footer

Oprogramowanie SOLIDWORKS

Solidworks jest to oprogramowanie służące do automatyzacji projektowania mechanicznego, produkowania części, złożeń i dokumentacji. Program wykorzystuje intuicyjny interfejs z najwyższą jakością do projektowania modeli przez inżynierów czy projektantów, którzy projektują modele 3D czy dokumentacje 2D. Zmiany umieszczane w modelu są automatycznym odzwierciedleniem w skojarzonych rysunkach czy złożeniach.

Solidworks licencja oraz opis programu

Solidworks licencja jest stosunkowo tania i korzystanie z tego programu oferuje wiele możliwości. W czasie tworzenia modeli przy użyciu oprogramowania Soliddworks użytkownik programu pracuje wraz z inteligentnymi i prostymi do zrozumienia operacjami geometrycznymi. Warto tutaj podkreślić np. wycięcie, dodanie, otwór, żebro, zaokrąglenie, sfazowanie i pochylenie. W czasie tworzenia są one bezpośrednio zamieszczane do danego edytowanego elementu.

Operacje w programie

Operacje, z których powstają modele trójwymiarowe można podzielić na szkicowanie i modyfikowanie. Operacje szkicowane są oparte na prostym szkicu dwuwymiarowym. Najczęściej taki szkic jest przeistaczany w bryłę poprzez odpowiednie wciągnięcia, obrót, wyciągnięcie po ścieżce czy wyciągnięcia po profilach. Operacje modyfikujące są oparte natomiast na tworzeniu bezpośrednich modeli bryłowych. Przykładem takiej operacji są np. zaokrąglenia czy sfazowanie. Program Solidworks cena przedstawia graficzną strukturę w jakiej kolejności stworzono operację i nazywa się to drzewem operacji.

Oprogramowanie SOLIDWORKS jest parametrycznym rozwiązaniem tzn. jest opisane za pomocą parametrów, w których modyfikowanie powoduje zmianę obiektu. Takie rozwiązanie oraz użyta relacja i wymiary zezwalają na szybką i prostą zmianę projektowanych modeli. Jeśli już mowa o relacji geometrycznej, to w oprogramowaniu SOLIDWORKS mamy np. równoległości, prostopadłości, poziomy, piony czy wspólność – są to tylko wybrane jakich można użyć. Ponadto można tworzyć od bardzo łatwych do skomplikowanych równań w matematyce. Oprogramowanie Solidworks jest produktem, który cieszy się wielką popularnością i jest najczęściej wybieranym tego typu programem w polskich firmach. Klienci przede wszystkim zachwalają jego intuicyjność.