Skip to content Skip to footer

Nici chirurgiczne – co warto o nich wiedzieć?

Nici chirurgiczne są produktem, wydawałoby się związanym ściśle z medycyną. Jednak na rynku możemy kupić nici chirurgiczne, ponieważ są one dostępne dla każdego w sprzedaży detalicznej, a ponadto korzystają z nich na przykład stomatologowie. Jeśli z jakiegoś powodu musimy nabyć nici chirurgiczne, dobrze wiedzieć co nieco więcej o nich.

Nić chirurgiczna – rodzaje

Na samym początku warto powiedzieć, że temat nici chirurgicznej nie jest wcale taki prosty. Rozróżniamy oczywiście dwa podstawowe rodzaje nici chirurgicznych i od tego warto zacząć. Najczęściej bowiem dzielimy nici chirurgiczne na resorbowalne oraz nieresorbowalne. Innymi słowy, na wchłanialne i niewchłanialne. Nici wchłanialne są to nici, które z czasem ulegają rozkładowi i nie trzeba ich usuwać za pomocą ingerencji chirurga.

Podział nici chirurgicznych pod kątem materiałowym?

Oczywiście sam podział na nici wchłanialne i nieresorbowalne nie jest jedynym. Nici dzielimy bowiem dodatkowo na syntetyczne, naturalne oraz metalowe. W pewnym sensie podział ten pokazuje również wytrzymałość nici. Syntetyczne są najmniej wytrzymałe, najbardziej są natomiast wytrzymałe nici metalowe. Ma to w wielu przypadkach spore znaczenie.

Nici wielowłóknowe i jednowłóknowe

Nić chirurgiczna może mieć również strukturę złożoną z jednego włókna, jak i może być wielowłóknowa. Zazwyczaj jest to związane z jej wytrzymałością oraz z grubością. Najczęściej założeniem jest użycie nici o możliwie największej wytrzymałości przy możliwie najmniejszej średnicy.

Gdzie stosowane są poszczególne rodzaje nici chirurgicznych?

Zastosowanie poszczególnych rodzajów nici wiąże się w dużej mierze z tym, że pożądane jest, aby wszędzie gdzie to jest możliwe stosować nici resorbowalne. Niestety nie wszędzie faktycznie tak się da. Chodzi tutaj głównie o to, że nici nieresorbowalne cechują się zdecydowanie większą wytrzymałością na rozciąganie, co powoduje, że szew „trzyma” cały czas tak samo dobrze. Nici resorbowalne z czasem zmieniają swoją wytrzymałość na rozciąganie, co jest wynikiem rozkładu nici.

Nici resorbowalne są lepsze więc pod kątem leczenia ran i zmniejszania stanu zapalnego, jednak nie wszędzie są na tyle mocne, aby mogły być stosowane bezpiecznie.