Skip to content Skip to footer

Na czym polega przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę?

Prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Dlatego wielu przedsiębiorców zaczynając swoją przygodę z biznesem, decyduje się właśnie na nie. Co jednak ważne, w każdym momencie przedsiębiorca może przekształcić swoją jednoosobową działalność w spółkę. Na czym to polega?

Na czym polega przekształcenie działalności w spółkę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej polega na płynnej zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Co istotne, mowa jest tu właśnie o zmianie, przekształceniu, co oznacza, że nie wiąże się to z koniecznością likwidacji dotychczasowej działalności.

Jednym z podstawowych powodów, dla którego przedsiębiorcy decydują się na taką zmianę, jest możliwość zoptymalizowania prowadzonej działalności. Oznacza to możliwość zwiększenia kapitału firmy, poprawę procesu decyzyjnego oraz zmniejszenie zakresu odpowiedzialności.

Jak przebiega przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest przygotowanie planu przekształcenia wraz z koniecznymi załącznikami. Krok drugi to zgłoszenie przygotowanego planu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta, którego zadaniem będzie ocena planu przekształcenia.

Kolejne etapy związane z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę to sporządzenie i podpisanie umowy spółki oraz złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli przedsiębiorca prowadząc jednoosobową działalność zatrudniał pracowników, to ma także obowiązek poinformowania ich o przekształceniu.

O czym pamiętać przekształcając jednoosobową działalność w spółkę?

Przedsiębiorca decydując się na przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę, pamiętać musi o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim w związku z tym zmniejsza się jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Po drugie, wszystkie dotychczasowe umowy oraz przyznane koncesje i zezwolenia zachowują swoją ważność.

Warto na koniec dodać, że decydując się na przekształcenie, przedsiębiorca musi pamiętać, że zobowiązany będzie do prowadzenia pełnej księgowości. Dodatkowo w przypadku spółki konieczne jest także opłacanie podatku CIT.