Skip to content Skip to footer

Co trzeba wiedzieć o fakturze VAT marża?

Faktura VAT marża to szczególny rodzaj faktury, który swoje zastosowanie znajduje tylko w określonych sytuacjach. Często z taką fakturą można spotkać się, kupując jakiś używany produkt. Dobrze jest wiedzieć, czym dokładnie jest faktura VAT marża oraz w jakich przypadkach może być wystawiona.

Faktura marża – co trzeba wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Zacząć warto od wyjaśnienia, czym właściwie jest marża. Ogólnie rzecz ujmując, marża to różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia danego towaru. Jak wspomniano, sama faktura VAT marża jest dość specyficznym dokumentem księgowym. W tym przypadku sprzedawca nie płaci bowiem podatku od całej kwoty sprzedaży, a jedynie o wysokości marży. Podatek w tym przypadku wynosi standardowo 23%. Takie rozwiązanie wiąże się z konkretnymi korzyściami dla sprzedawcy. Przede wszystkim kwota podatku jest niższa w porównaniu ze standardową fakturą VAT.

Faktura VAT marża może być jednak wystawiona tylko w ściśle określonych sytuacjach. Dokładnie wskazuje na to Ustawa o podatku od towarów i usług. Konkretnie wystawiona może być w przypadku świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków oraz w przypadku dostawy dzieł sztuki.

Faktura VAT marża w turystyce i w dostawie towarów używanych

Najczęściej z fakturą VAT marża spotkać można się w branży turystycznej oraz w przypadku sprzedaży towarów używanych. Jeśli o branżę turystyczną chodzi, to marża rozumiana jest w tym przypadku jako różnica pomiędzy kwotą należności a ceną, po której podatnik nabył towar lub usługę dla bezpośredniej korzyści turysty.

Podobnie jest w przypadku sprzedaży towarów używanych. Dobrym przykładem takich towarów mogą być choćby samochody używane oferowane przez komisy. Marżę w tym przypadku stanowi różnica między kwotą, za jaką komis nabył samochód, a kwotą, za jaką ten samochód sprzedał. Od tej różnicy wyliczany jest podatek VAT w stawce 23%.

Zalety faktury VAT marża

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest z pewnością to, że ostatecznie podatnik zobowiązany jest to zapłaty mniejszego podatku VAT w porównaniu ze standardową fakturą. Podatek wyliczany jest bowiem jedynie od wysokości marży, ale nie od pełnej kwoty sprzedaży.

Pamiętać jednak trzeba, że rozwiązanie to nie w każdym przypadku będzie idealne. Dlatego przedsiębiorca zawsze powinien dokładnie przeanalizować czy korzystniej będzie dla niego wystawiać faktury VAT marża, czy standardowe faktury VAT. Wszystko po to, aby mieć pewność, że prowadzi się korzystną politykę podatkową.