Skip to content Skip to footer

MES – systemy informatyczne w sterowaniu produkcją

Zarządzanie procesami produkcyjnymi coraz częściej bazuje na rozwiązaniach automatyki przemysłowej. Dzięki wsparciu dedykowanych systemów informatycznych klasy MES można uzyskać wtedy maksymalną efektywność i oszczędność produkcji.

Czym są systemy MES?

Systemy MES (ang. Manufacturing Execution System) to systemy sterowania produkcją, które odpowiadają za zarządzanie procesami produkcyjnymi prowadzonymi z wykorzystaniem oprogramowania, sieci komunikacyjnej, urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej.

Za pomocą systemów sterowania produkcją można uzyskać szybki dostęp do szeregu informacji, między innymi o wykorzystaniu surowców, urządzeń czy realizacji zaplanowanych procesów. Dzięki nim można też planować produkcję, prowadzić jej wizualizację i szybko wprowadzać w niej zmiany.

Systemy MES stanowią przy tym połączenie obszaru sterowania urządzeniami używanymi w produkcji wraz z systemami nadrzędnymi jak ERP, które przeznaczone są do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Funkcje systemów informatycznych MES

Poprzez systemy sterowania produkcją można realizować szereg procesów zarządczych, które pozwalają na łatwiejsze i efektywniejsze prowadzenie produkcji wyrobów.

Wśród funkcji, jakie realizują systemy MES, znajdują się poniższe:

– Planowanie procesów produkcyjnych,
– Zarządzanie zasobami,
– Zarządzanie procesami produkcyjnymi,
– Harmonogramowanie procesów produkcyjnych, przeglądów, konserwacji,
– Wizualizacja produkcji,
– Prognozowanie czasu produkcji na podstawie wydajności,
– Śledzenie produkcji, w tym wydajności urządzeń oraz pracowników,
– Zarządzanie zasobami ludzkimi,
– Zarządzanie jakością,
– Gromadzenie danych,
– Powiadamianie o przestojach, zatrzymaniach,
– Rejestracja przestojów oraz zatrzymań,
– Przekazywanie danych w czasie rzeczywistym do zintegrowanych systemów, w tym ERP.

Systemy MES – korzyści z wdrożenia

Poprzez systemy sterowania produkcją można osiągnąć szereg korzyści związanych z realizacją procesów produkcyjnych w zakładzie.

Wdrożenie systemu zarządzania produkcją pozwala na zmniejszenie kosztów, przyczynia się do wzrostu wydajności i produktywności, podnosi jakość produkcji, a także zmniejsza ryzyko związane z przestojami – nieplanowanymi oraz planowanymi.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Trinitec.