Skip to content Skip to footer

Jak przewozić płyny?

Wiele płynów, zarówno spożywczych, jak i chemicznych, wymaga specjalnego przechowywana. Zarówno, gdy są one magazynowane, jak i przewożone, powinny znajdować się w specjalnych pojemnikach. Służą do tego przede wszystkim kontenery IBC. Jakie powinny one być? Co wyróżnia kontener IBC?

Profesjonalne kontenery do przewozu cieczy

Kontenery IBC są specjalnie dostosowanymi do przewozu cieczy, bardzo szczelnymi pojemnikami. Przewozi się w nich różnego rodzaju płyny chemiczne i spożywcze, ale również zwykłą wodę. Gwarantują one, że ciecz nie ulegnie zepsuciu, nawet jeśli jest przechowywana przez dłuższy okres czasu.

Warto jednak zauważyć, że nie każdą ciecz można przechowywać w kontenerze IBC. Zgodnie z prawem, nie powinien się w nich znajdować żaden płyn, który objęty jest przepisami ADR. Jest to zbiór przepisów dotyczących przewożenia najbardziej niebezpiecznych cieczy. Potrzebują one większego zabezpieczenia niż to, jakie zapewniają kontenery IBC.

Z czego wykonany jest kontener do przewożenia cieczy?

Głównym materiałem wykorzystywanym do konstrukcji jest w tym przypadku polietylen. Warto zauważyć, że jest to przeważnie polietylen o najwyższej gęstości, co zapewnia pojemnikowi maksymalną szczelność. Ponadto, do konstrukcji kontenera IBC wykorzystuje się również metal. Służy on do stworzenia tak zwanego koszyka metalowego, który zakładany jest na właściwy pojemnik.

Ponadto, zwykle pojemnik wraz z koszykiem umieszczany jest na drewnianej palecie. Dzięki temu, jego załadunek i rozładunek są relatywnie łatwe.

Wygodne rozwiązanie

Kontenery do przewozu cieczy https://www.schoellerallibert.com/pl/news/products/film-combolife-skadane-kontenery-ibc/ są zdecydowanie wygodnym rozwiązaniem. Rzecz w tym, że dobrze sprawdzają się nie tylko podczas przewozu cieczy, ale również jej przechowywania. Kontener IBC jak najbardziej nadaje się do tego, aby ciecz znajdowała się w nim nawet przez dłuższy czas.

Zaletą kontenerów jest na pewno ich częściowa przezroczystość. Zapewnia ją polietylen, przez który ciecz znajdująca się w kontenerze jest cały czas widoczna. Przez to, że nieustannie można obserwować płyn w kontenerze, bez trudu zauważone zostanie, gdy zacznie się z nim dziać coś niepożądanego. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku różnego typu cieczy chemicznych, w których mogą zachodzić różnorodne reakcje.

Poandto, na uwagęzasługuje rónieżfakt, iż kontenery do przewoenia cieczy wypsoażoen są w mierniki wagi. Odpwoeidni wskaźnik natomaist poakzuje cały cza,s na ile obciążony jest kontener IBC. Dzięk itemu nei dochdozic nigdy do przełądownaia smaochodów cieżarowych, tkóymi przewozi siękontenery IBC.