Skip to content Skip to footer

Czym jest usługa due diligence?

W biznesie sporo się dzieje bez względu na to, jaką mamy porę roku. Duże transakcje takie jak na przykład fuzje i przejęcia często prowadzone są na przestrzeni kilku miesięcy, poprzedzone badaniem due diligence, dzięki któremu można oszacować rzeczywisty stan finansowy przedsiębiorstwa i jego kondycję na wielu różnych poziomach. Warto o tym wiedzieć i skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która działa w tym obszarze.

Czym jest due diligence?

W biznesie zupełnie naturalne jest to, że mniejsze firmy są przyjmowane przez większe, łączy się siły, środki finansowe i know-how, żeby liczyć na jeszcze większą ekspansję i rozwój. Ze względu na to, że obecnie w Polsce powstaje wiele startupów i nowych biznesów, które całkiem dobrze się rozwijają i mają ambicje na więcej, usługa due diligence jest często zamawiana. To badanie kondycji firmy na wielu różnych poziomach. Prowadzona jest między innymi analiza finansowa, prawna, związana z posiadanymi nieruchomościami i maszynami, techniczna czy wreszcie związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dzięki temu właściciele firmy chcącej wejść w fuzję czy przejąć firmę, na przykład poprzez jej zakup, mogą mieć pełną świadomość na temat stanu, zadłużenia i innych ważnych aspektów. Takie badanie prowadzi się po to, by po sfinalizowaniu transakcji nie wyszły na jaw różni niemiłe niespodzianki.

Na czym polega badanie firm?

Podczas procedury opisywanej w tym tekście pracownicy profesjonalnych firm mają dostęp do wszystkich najważniejszych dokumentów, raportów i danych, co pozwala im prowadzić dogłębne analizy. W czasie badania finansów określa się między innymi bieżącą analizę zysków i strat oraz przepływy pieniędzy. Może być oceniany również poziom zadłużenia. Analiza finansowa pozwala wniknąć we wszelkie aspekty związane ze sprawnym funkcjonowaniem firmy. Bada się zatem dokumenty i pozwolenia, umowy, koncesje oraz inne akty prawne. Bardzo ciekawą formą jest analiza zarządzania zasobami ludzkimi. Na tym etapie dokonuje się zatem oceny sposobu zarządzania zespołami ludzi, bada się tak zwaną kulturą organizacji. Dzięki temu przyszły kupujący ma większą świadomość na temat norm i zasad panujących wśród pracowników, które mogą mieć niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.