Skip to content Skip to footer

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Przedsiębiorstwa o określonym statusie i spełniające pewne warunki muszą poddawać się kontroli energetycznej. Audyty efektywności energetycznej dotyczą tych firm, które zatrudniały średnio około dwustu pięćdziesięciu pracowników lub osiągnęły obroty ze sprzedaży produktów i usług na poziomie pięćdziesięciu milionów euro.

Czego dotyczy audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstw?

Kontrola systemu energetycznego ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w Europie o dwadzieścia procent do końca roku 2020. Cel ten zobowiązuje wszystkich członków Unii Europejskiej do stworzenia audytów mających na celu kontrolę jednostkowych przedsiębiorstw, które spełniają określone w ustawie warunki. Audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw to kontrola stanu technicznego urządzeń, całych budynków, sieci przesyłowych , źródeł ciepła i instalacji technologicznych.

Kontrola tego rodzaju stanowi ciąg zdarzeń, które przeprowadzane są jednocześnie lub jedno po drugim. Rozpoczęcie całego procesu to inwentaryzacja urządzeń energetycznych oraz opracowanie programu, który ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem jest pomiar budynków i opracowanie ich analizy wraz z pełnym, końcowym raportem. Ostatnią częścią audytu jest zainstalowanie w przedsiębiorstwie systemu monitoringu, który pozwoli na stałą kontrolę poziomu i sposobu zużycia energii elektrycznej w całym przedsiębiorstwie.

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstw jako obowiązek

Od roku 2016 weszła w życie ustawa, która nałożyła na przedsiębiorstwa obowiązek audytów energetycznych, a nie tylko możliwość ich wykonania. Brak wiedzy o procesie wykonawczym, a co za tym idzie – brak wykonanej kontroli może prowadzić do nałożenia kary. Kary naliczane są indywidualnie, jednakże mogą sięgnąć aż pięciu procent zeszłorocznego przychodu. Każdy przedsiębiorca, którego obowiązuje wykonanie audytu efektywności energetycznej, musi wykonać go co cztery lata, z czego pierwsza taka kontrola musiała nastąpić w dwanaście miesięcy od wejścia w życie ustawy. Jeżeli przedsiębiorca wykaże, dlaczego nie przeprowadził audytu, mogą zostać wzięte pod uwagę okoliczności łagodzące, jednakże kara całkowicie zdjęta nie zostanie, tak samo jak obowiązek podjęcia się kontroli w najkrótszym możliwym czasie.