Skip to content Skip to footer

Żurawie: maszyny i ptaki

Jedni myśląc o żurawiach mają na myśli gatunek ptactwa rozpowszechniony po niemal całym świecie. Występuje on zarówno w Europie i Azji, jak i Ameryce, a nawet na niektórych wyspach Oceanii i oceanu spokojnego (czyli Pacyfiku). Takie jest znaczenie zoologiczne. Oprócz niego istnieje też techniczne rozumienie, gdzie pod tym samym wyrazem można znaleźć zupełnie inne znaczenie.

Otóż dla mechaników słowo żurawie to nic innego, jak sprzęt do transportu pionowego czyli dźwigi, zarówno stacjonarne (który przy przenoszeniu na inne miejsca należy przewozić), jak i samobierzne. Stacjonarne wykorzystuje się w miejscach, gdzie podnoszone są wyjątkowo ciężkie ładunki, chociażby w przypadku portów nadmorskich. Tam dźwigi i żurawie regularnie muszą transportować tony różnych towarów w potężnych kontenerach. Przenosząc je pomiędzy ładowniami okrętów, a magazynami portowymi.

Dla odmiany samobieżne dźwigi świetnie nadają się na budowach, można bowiem łatwo je przetransportować w obrębie miast. Co jest nie bez znaczenia, biorąc pod uwagę jak często powstają nowe budynki lub są remontowane już istniejące. Zawsze lepiej, by taka maszyna normalnie dotarła drogami, niż przeciskając się uliczkami tamowała na długie godziny cały ruch na jezdni.