Skip to content Skip to footer

Złom stali cennym surowcem wtórnym

Zasoby naturalne Ziemi nie są niewyczerpane. Z dnia na dzień pokłady surowców naturalnych kurczą się wskutek intensywnej eksploatacji, co jest efektem coraz większego na nie zapotrzebowania. To oczywiści z kolei efekt coraz większej liczby ludności na świecie i coraz bardziej zaawansowanych technologii, których rozwój nie byłby możliwy bez korzystania z surowców mineralnych, w tym przede wszystkim rozmaitych metali.

Efektem tego jest stale rosnący i przybierający na znaczeniu rynek obrotu złomem metali. Złomowiska, skupy stali i innych surowców wtórnych wyrastają jak grzyby po deszczu. Stanowią one świetne źródło zarobkowania zarówno dla właścicieli, jak i ich klientów, czyli de facto dostawców surowca. Dzięki temu, że rynek obrotu złomem jest tak prężny, pozwala to na zachowanie cen surowców na niższym poziomie. Z racji coraz mniejszych zasobów surowców naturalnych należy się spodziewać, że skala obrotu surowcami wtórnymi będzie coraz większa, gdyż nie będzie po prostu innego wyjścia, aby sprostać wymaganiom różnych gałęzi przemysłu.

Złom stali cennym surowcem wtórnym

Stal nie jest tym najcenniejszym metalem, ale jest jednym z częściej, o ile nie najczęściej, stosowanych materiałów we współczesnym świecie. Dlatego właśnie jest to materiał, który stanowi większość spośród wszystkich, jakimi obraca się na rynku wtórnym. Choć jednostkowa cena również nie należy do najwyższych to dzięki dużej ilości, jaka znajduje się w użytku, stal, którą się obraca na rynku wtórnym stanowi dla właścicieli skupów i złomowisk znaczne źródło przychodu. Dla wielu osób oddawany do skupu czy na złomowisko złom stali to również forma zarobku.

Niemal w każdym średniej wielkości mieście w Polsce znajduje się skup złomu czy złomowisko, gdzie można oddać zbędne przedmioty wykonane ze stali. Przyjmowane są w nich niemal wszystkie rodzaje stali od zwykłej, przez kwasówkę, po nierdzewkę. Im szlachetniejsza stal, tym jej wartość na rynku jest wyższa.

Skup metali kolorowych i szlachetnych

Poza stalą, równie często obracanymi materiałami są metale kolorowe, szlachetne oraz tzw. metale ziem rzadkich. Cyna, miedź, aluminium czy mosiądz to te najpopularniejsze, których jest najwięcej w obrocie. Dysponując takimi metalami, warto oddać ja na skup metali, zamiast wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Ceny metali ulegają ciągłym wahaniom, jedne są tańsze, a inne droższe, ale zawsze jest to jakaś wartość. Skupy złomu metali również są bardzo liczne. Wiele z nich oferuje odbiór surowca od klienta, szczególnie gdy dysponuje on dużymi ilościami.