Skip to content Skip to footer

Zapewnienie zaplecza socjalnego dla palących pracowników w firmie

Niezależnie od polityki firmy w zakresie promowania zakazu palenia jako pracodawcy powinni zapewnić palącym pracownikom miejsce do palenia papierosów. Palarnie można tworzyć w budynkach zakładu pracy lub na zewnątrz obiektu.

Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na palarnie wewnątrz budynku

Podczas palenia powstaje dym tytoniowy, który zawiera dużą ilość związków chemicznych szkodliwych dla osób postronnych. Należy dużą uwagę zwrócić na klimatyzację, w jaką zostają wyposażone palarnie wewnętrzne. Odciągi montowane w strefach dla palących powinny szybko odprowadzić dym tak, aby nie miał on kontaktu z pomieszczeniami, gdzie przebywają osoby postronne. Lokalizacja takich stref dla palących w obiektach zakładu pracy jest kosztowna i wymaga odpowiedniego projektu architektonicznego. Warto przewidzieć wariant gdzie przewidziane są palarnie zewnętrzne.

Systemowe obiekty przeznaczone do palenia papierosów

Prostym i wygodnym pod względem konstrukcyjnym rozwiązaniem problemu tworzenia miejsc do palenia tytoniu są wiaty palarnie. Często są one przywożone w elementach i montowane na terenie zakładu pracy przez firmy oferujące ich sprzedaż. W ten sposób ograniczony zostaje negatywny wpływ dymu tytoniowego na pozostałych pracowników zakładu pracy. Jednocześnie wyznaczone zostaje miejsce do palenia papierosów zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Takie obiekty dzięki ażurowej zabudowie można postawić w dowolnym miejscu. Konstrukcja sprawia, że wiaty palarnie są odporne na czynniki atmosferyczne. Dodatkowo ich użytkowanie nie generują kosztów, jak jest to w przypadku kiedy planowane są palarnie wewnętrzne.

Dostęp do palarni zewnętrzny znajdujących się na terenie zakładu

Dzięki lokalizacji poza budynkiem zakładu dostęp do palarni zewnętrznych mają zarówno pracownicy, jak i osoby postronne. Palarnie zewnętrzne często umieszczane są przy wejściu do zakładu pracy, co ułatwia kontrolę miejsca przebywania osób palących. Osoby palące wchodzące na teren zakładu mogą swobodnie palić papierosy w palarni bez wchodzenia do pomieszczeń służbowy. Często jest to dodatkową zaletą, w firmach zajmujących się produkcją wyrobów gdzie należy zachować odpowiednie strefy uprawnień dla użytkowników. W okresie zimowym należy przewidzieć bezpieczne ogrzewanie takich wiat.