Skip to content Skip to footer

Szkolenia gazowe dla pracowników branży energetycznej

Zawód gazownika należy do tych, w którym do podjęcia pracy niezbędne jest nie tylko zdobycie wykształcenia, ale też i posiadanie odpowiednich uprawnień. Bez nich nie można legalnie podjąć pracy w branży. Uprawnienia gazowe nazywane są uprawnieniami G3, a zdobyć je można na szkoleniach, jakie odbywają się w wielu miastach Polski.

Na szkolenia gazowe G3 składają się wykłady zakończone egzaminem. Uczestnictwo w szkoleniu gazowym i pomyślne zdanie egzaminu oznacza zdobycie uprawnienia gazowniczego. Uprawnienia dla gazowników należy co pewien czas odnawiać, ponieważ nie jest ono wydawane bezterminowo. Dostępność kursów dla gazowników jest jednak tak szeroka, że nie ma problemu, aby zapisać się na taki, który odbywa się w bliskiej odległości. W przypadku firm chcących przeszkolić większą liczbę swoich pracowników możliwe jest, aby to firma szkoleniowa przyjechała do klienta.

Kiedy potrzebne jest szkolenie gazowe?

Posiadanie uprawnień gazowniczych G3 jest konieczne podczas pracy z gazem, niezależnie od miejsca czy charakteru wykonywanych czynności. A zatem uprawnienia dla gazowników muszą posiadać osoby pracujące przy produkcji gazu, jego przesyle i wszelkich pracach tym związanych. Należy do nich montaż urządzeń gazowych, ich konserwacja i dozór, bieżąca obsługa, a także remont i naprawy. Nie ma przy tym znaczenia, miejsce, ani wielkość czy rodzaj prac. Każdy, kto chce pracować tam, gdzie przesyłany czy produkowany jest gaz, musi posiadać szkolenie gazowe G3, a okresowo je także odnawiać.

Kursy na szkolenia gazowe G3

Na kursy oferujące szkolenia gazowe zapisują się zarówno osoby już pracujące w branży, jak i takie, które poszukują dopiero pracy w gazownictwie. Ci pierwsi są z reguły wysyłani na nie przez swoich pracodawców, szczególnie gdy dotyczy to odnosowienia uprawnień gazowych. Uprawnienia gazownicze muszą też posiadać pracownicy firm wykonujących zlecenia podmiotów z branży gazowej, czyli wszelkiego rodzaju podwykonawcy. Dla osób poszukujących pracy w branży gazowniczej szkolenia gazowe G3 również są atutem. Na szkolenia dla gazowników składają się wykłady, które kończą się egzaminem. Wykłady to przede wszystkim wiedza, jaką musi posiadać każdy, kto pracuje przy gazie. Pomyślne zdanie końcowego egzaminu równoznaczne jest z otrzymaniem uprawnień dla gazowników.