Skip to content Skip to footer

Postępowanie upadłościowe z punktu widzenia dłużnika i wierzyciela

Za pomocą postępowania upadłościowego firma, która jest w złej sytuacji finansowej, może spłacić swoje zobowiązania i uniknąć poważnych konsekwencji długów. Z kolei wierzyciele, którym firma winna jest pieniądze, mogą odzyskać je łatwiej.

Czym jest postępowanie upadłościowe?

Pod pojęciem jak postępowanie upadłościowe znajduje się rodzaje regulowanego przepisami prawa postępowania, które służy do ogłoszenia upadłości, czyli bankructwa firmy.

Skorzystanie z postępowania upadłościowego pozwala przedsiębiorcom na zamknięcie biznesu z uniknięciem poważnych konsekwencji na skutek powstałego zadłużenia, ale także daje szansę na uratowanie dotychczasowego biznesu lub na rozpoczęcie nowej działalności.

Z postępowania upadłościowego mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i prowadzący spółki.

Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe?

Aby skorzystać z postępowania upadłościowego, firma musi być niewypłacalna i musi mieć minimum dwóch wierzycieli. W przypadku spółek pojawiają się także dodatkowe wymagania dotyczące przewagi zadłużenia nad majątkiem firmy.

W celu rozpoczęcia postępowania należy przekazać do sądu odpowiedni wniosek o ogłoszenie upadłości. Co ważne, trzeba zrobić to w terminie do 30 dni od momentu pojawienia się niewypłacalności firmy.

Następnie zostaje wyznaczony syndyk, który zarządza majątkiem firmy – staje się on wtedy jej masą upadłościową. To z niej opłacani są wierzyciele.

Jak wygląda upadłość firmy z punktu widzenia wierzyciela?

Gdy dochodzi od upadłości ważnego klienta czy kontrahenta, wtedy wierzyciel może domagać się zaległych należności. W tym celu konieczne jest Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Aktualnie, aby zgłosić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, konieczne jest przekazanie odpowiedniego wniosku do syndyka. Do 24 marca 2020 roku wniosek otrzymywał sędzia-komisarz, ale po nowelizacji przepisów zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym następuje do syndyka masy upadłościowej firmy.

W zgłoszeniu wierzytelności należy dokładnie określić dane firmy, wskazać na wierzytelność oraz dowody stwierdzające jej istnienie.