Skip to content Skip to footer

Pomoc psychologa dziecięcego w Gliwicach

Trauma po utracie kogoś bliskiego, psychiczna lub fizyczna krzywda, rozstanie się rodziców – to jedne z licznych problemów wpływających na dziecko. Często wywołują one u niego zmianę zachowania, z którą nie mogą sobie poradzić rodzice. Tym samym niezbędna jest pomoc, jaką dysponuje psycholog dziecięcy w Gliwicach.

Wybór odpowiedniego specjalisty

Psycholog dziecięcy to osoba, która uzyskała wyższe wykształcenie na kierunku psychologia a dodatkowo odbyła specjalizację zawodową w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Za jego kwalifikacjami przemawiają uzyskane certyfikaty czy zaświadczenia z profesjonalnych szkoleń i kursów. Dobry psycholog dziecięcy w Gliwicach posiada odpowiednio bogate doświadczenie, szczególnie w zakresie konkretnych schorzeń i zaburzeń psychicznych. To pozwala na wybór takiego specjalisty, który pomoże dziecku z danym, dotykającym go problemem a jednocześnie zapobiega odsyłaniu do kolejnych psychologów. O profesjonalizmie psychologa dziecięcego w Gliwicach świadczy obiektywny pogląd na stan dziecka, bez oceny kompetencji rodzicielskich jego opiekunów.

Przebieg pierwszej wizyty psychologicznej

Przede wszystkim, początkowym etapem jest przeprowadzenie wywiadu z samym dzieckiem, jak i jego rodzicami. Pozyskanie informacji o zachowaniu i nastrojach pociechy, jej relacji z bliskimi czy rówieśnikami, jak i o sytuacji rodzinnej, ma na celu znalezienie czynników i mechanizmów psychologicznych wywołujących dany problem oraz ustalenie jego genezy. Pomocne we właściwej diagnozie mogę być również opinie innych psychologów, karty wypisów ze szpitala czy wykonanie specjalistycznych testów psychologicznych i pedagogicznych. Po ustaleniu diagnozy, dochodzi do omówienia wyników z rodzicami oraz wybrania najlepszej i najkorzystniejszej metody terapeutycznej.

Gdzie się udać po pomoc w Gliwicach

Pomoc, jaką udziela psycholog dziecięcy w gliwicach, można uzyskać w wielu placówkach w mieście, natomiast wybór uzależniony jest m.in. od kwestii pieniężnych. Bezpłatną opcją, na Narodowy Fundusz Zdrowia, są poradnie, w których można liczyć na konsultację psychologa oraz psychiatry dziecięcego. Jednakże, że względu na dużą liczbę pacjentów, również spoza samych Gliwic, czas oczekiwania może być długi. Drugą opcją jest skorzystanie z prywatnych placówek komercyjnych. O ile czas oczekiwania jest krótszy i pacjent może być przyjęty nawet tego samego dnia, to wizyta psychologiczna jest płatna.

W obydwu tych przypadkach, do odbycia wizyty potrzeba skierowania od lekarza.