Skip to content Skip to footer

Oświetlenie awaryjne

Budynki użyteczności publicznej, do których zaliczymy placówki oświatowe, szpitale, kina, teatry, instytucje i inne tego typu obiekty muszą być wyposażone między innymi w oświetlenie awaryjne. Jest to wymóg konieczny ze względu na możliwość zaniku napięcia w sieci elektrycznej, awarii lokalnej lub globalnej. Automatyczne załączenie się lamp awaryjnych ułatwia zarządzoną ewakuację i umożliwia sprawne opuszczenie budynku.

Lampy awaryjne

Oświetlenie awaryjne jest stosowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i należy je umieszczać w:
– pomieszczeniach o kubaturze większej niż tysiąc metrów kwadratowych,
– w garażach lub innych pomieszczeniach, w których przechowywane są pojazdy, maszyny i urządzenia, a oświetlanych wyłącznie sztucznym światłem,
– w salach konferencyjnych, halach sportowych, audytoriach, lokalach rozrywkowych i tym podobnych, w których może przebywać naraz 200 osób,
– w salach kinowych, teatralnych, salach widowiskowych lub innych, przeznaczonych do gromadzenia się ludzi,
– w dyspozytorniach, pomieszczeniach technicznych i innych tego typu pomieszczeniach.

Rodzaje lamp awaryjnych

Oświetlenie awaryjne obejmuje kilka rodzajów lamp awaryjnych, przeznaczonych do oznaczania dróg ewakuacyjnych, z tego powodu ważne jest, by zasilane były z innego źródła prądu niż oświetlenie podstawowe. Ma to duże znaczenie w momencie wyłączenia prądu lub niespodziewanej awarii sieci energetycznej. Tego typu oświetlenie, z oprawami oznakowanymi piktogramami ułatwią szybkie opuszczenie budynku.

Celem lamp awaryjnych jest wskazanie bezpiecznej drogi ewakuacji, szczególnie w momencie wybuchu pożaru, nadmiernego zadymienia czy braku innego oświetlenia. Lampy awaryjne, które podłączone są do odrębnego zasilania lub mają własne źródło prądu, włączają się w momencie zgaszenia świateł, bądź włączone są na stałe, w ten sposób ułatwiając bezpieczne dotarcie do celu. Aby dobrze spełniły swoją funkcję, powinny być prawidłowo rozmieszczone, na wysokości około dwóch metrów nad podłogą, w pobliżu wyjść ewakuacyjnych, przy schodach oraz w miejscach zaciemnionych.