Oświetlenie awaryjne

Budynki użyteczności publicznej, do których zaliczymy placówki oświatowe, szpitale, kina, teatry, instytucje i inne tego typu obiekty muszą być wyposażone […]