Kluczowe badania

Od kilkunastu lat zwiększana jest w naszym kraju ilość pomiarów pod kątem badania ziemi, wody oraz natężenia hałasu. Są to czynniki ważne nie tylko ze względu na czystość środowiska naturalnego i potrzebę jego ochrony, ale także wpływające personalnie na jakość życia i zdrowia każdego mieszkańca naszej ojczyzny.